Zasedání VOO ČSV F-M

Vážení přátelé a kolegové,

touto cestou svolávám Výbor naší OO ČSV F-M na 14.10.2021 v 16.30 hod do Horní Lomné č.p.128 (sídlo spolku ZO ČSV D. Lomná) s tímto programem:

1. Úvod

2. Došlá a odeslaná pošta

3. Schválení hospodaření OO ČSV F-M za rok 2020

4. Návrh a schválení rozpočtu OO ČSV F-M na rok 2021

5. Plán práce OO ČSV F-M na rok 2021

6. Zprávy referentů OO ČSV F-M

7. Zpráva OKK

8. Organizační

9. Diskuze a závěr

Vaše účast je velmi důležitá a proto prosím o její potvrzení do 12.10.2021 !!!

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Odkaz na aktuální opatření v souvislosti s COVID- 19 zde.