Výsledek kontroly dotačního titulu MSK pro VKM okresu F-M

Dobrý den, pane Ponište,

sděluji, že jsem všechny Vaše materiály v pořádku obdržela. Odboru životního prostředí a zemědělství jsem sdělila, že jsem v závěrečném vyúčtování dotace na podporu včelařských kroužků nenašla žádné nesrovnalosti.

Přeji vám mnoho hezkého ve vaší další práci a děkuji za příjemnou spolupráci.

 

Bc. Lea Drábová

kontrolor, oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory

odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Krajský úřad Moravskoslezského kraje