Velikonoční přání

Milé včelařky, včelaři, funkcionáři,
touto cestou Vám chci popřát hodně klidu v nastávajících dnech Velikonočních svátků. Velikonoce vždy pro nás všechny znamenají období, kdy se členové rodin rádi setkávají. Naše děti a vnoučata nám předříkají koledy, které se naučily ve školkách, školách a od příbuzných. Těší se na pomlázku.
Pro křesťany tyto dny znamenají připomenutí si ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. A tedy novou naději.
Také včelaři s nadějí očekávají, že letošní rok bude pro nás a naše včely lepší než léta předešlá. Počasí nám zatím přeje a i o Velikonočních svátcích budou naše včelky velice aktivní a pracovité.
Pro nás včelaře toto období znamená také mnoho přípravných prací na nadcházející včelařskou sezónu, a proto Vám všem přeji, aby se tato sezóna vydařila a mohli jsme naše rodiny obdarovat včelími produkty, které jsou tak důležité pro zdravý vývoj našich potomků, blízkých, známých a věrných zákazníků.
Včelaření pro mnohé z nás není pouhým koníčkem, ale i posláním. Proto bych si přál, abychom si všichni v právě v těch nadcházejících dnech uvědomili důležitost našeho oboru pro přírodu a naše spoluobčany.
Na mnohých výročních členských schůzích našich ZO jsem měl možnost poděkovat včelařům, funkcionářům za tuto jejich práci. Tam, kde jsem se nedostal, tak právě i touto formou bych chtěl všem poděkovat za velké úsilí, které věnují svým včelstvům a tím i přírodě.
Za pár měsíců nám funkcionářům končí naše volební období jak ve svých ZO ČSV v okrese F-M, tak i v OO ČSV F-M, a proto bych si velmi přál, abychom zvládli všechny úkoly, které nás čekají a hlavně, abychom již nyní velice zodpovědně připravovali nové funkcionáře na práci a službu našim včelařům v jednotlivých ZO. Velmi důležité bude také to, které své zástupce vyšlete do OO ČSV F-M. Měli by to být lidé poctiví, pracovití, zodpovědní a hlavně lidé, kteří jsou ochotni věnovat v dnešní době spoustu času na úkor svého osobního života a rodiny k výkonu velmi náročné a zodpovědné práce v okresní organizaci ve prospěch našich včelařů.
Držím Vám všechny prsty, aby se Vám práce dařila a tím jste byli spokojenější, šťastnější a šířili kolem sebe dobrou náladu.
S úctou                 Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M