Termíny a způsob objednávek léčiv pro rok 2019 !

Vážení,
přejeme Vám vše nejlepší a mnoho úspěchů do roku 2019. Dovolujeme si Vás obeznámit s důležitou informací, která se týká objednávání dotovaných léčivých přípravků pro včely v roce 2019.

Při kontrolách dotací ze strany SZIF v terénu se ukázalo, že si mnohde včelaři ani neuvědomují, že dostali a aplikovali dotované léčivo. Proto musí nově každá objednávka dotovaných přípravků obsahovat seznam včelařů, kteří si léčiva u své ZO objednali. Protože jedno balení léčiva může použít i více včelařů, není nutné přiřazovat počty balení léčiv ke konkrétním chovatelům, stačí seznam včelařů přiložený k celkové objednávce.

V praxi bude vše fungovat tak, že zdravotní referent ZO ČSV (nebo jiná pověřená osoba) vytvoří v systému CIS objednávku vč. seznamu včelařů a tu odešle přes CIS na OO ČSV (funkce „uložit a předat okresu“). Okresní organizace následně sumarizuje objednávky ZO do jedné hromadné objednávky OO, přičemž CIS vygeneruje schválený formulář „Hromadná objednávka přípravků pro včely v roce 2019“, který se potvrzený veterinárním lékařem odesílá do VÚVč Dol. Způsob zasílání finální objednávky se nemění, formulář lze poslat poštou nebo naskenovaný e-mailem. Seznamy včelařů se netisknou, ale zůstávají uloženy v CIS pro následnou kontrolu SZIF.
Návod na vytvoření a odeslání objednávky naleznete zde:http://manualcis.formsoft.cz/objednavka-leciv/m368

Bez těchto náležitostí nemůžeme dotaci vyřídit. Stejně jako v předchozích letech platí, že dotaci administrujeme pouze pro OO ČSV na maximálně 3, zcela výjimečně 4, objednávky (resp. faktury) ročně.

Pro distribuci léčiv platí následující termíny:
– Do 28.2.2019 přijímáme rámcové objednávky (odhad) požadovaného množství léčiva na celý rok 2019. Organizace, které pošlou rámcovou objednávku v termínu, budou upřednostněny.
– Chcete-li mít jistotu dodání Formidolu a Gabonu do 30. června, pošlete závaznou objednávku do 15. dubna 2019.
– Léčiva pro podzimní ošetření s dodáním do 30. září je nutno objednat do 30. června 2019.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Jan Machovec
Výroba léčiv