První úřední den bylo v naší kanceláři rušno !!!

Přátelé včelaři,

ve čtvrtek 5.4.2018 od 14:00 – 18:00 hodin jsme měli premiéru v kanceláři naší OO na ul. Sadová 606 ve F-M, 8. patře. Jak je z nadpisu zřejmé, zájem byl velký, čímž se jen potvrdila naše snaha o větší přiblížení k členské základně včelařů okresu F-M. V průběhu „úřední“ doby nás navštívili první včelaři, se kterými jsme společně nejenom rozebírali aktuální dění v našem okrese a Svazu, ale především vyřešili první požadavky našich včelařů, zejména:

– žádostí na výměnů úlů

– pomoc při vyřizování náhrady ze Svépomocného fondu

– výměna vosku za mezistěny pro naše včelaře

– výkup vosku

Vydali jsme se cestou určitého závazku a uvědomujeme si náročnost této služby pro naše včelaře. Pevně však věřím, že členové jednotlivých ZO ČSV v našem okrese F-M budou této naší nabídky hojně využívat a získají tak mnoho důležitých informací jak z oblasti našeho spolkového života, tak i dostupnosti odborných materiálu v oboru Včelařství. Znovu podávám informaci, že „úřední“ hodiny budou každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 hodin. V uvedenou dobu budou členové POO ČSV F-M ochotni se Vám věnovat a pomoci Vám s požadavky. Mimo tuto dobu je možno se telefonicky dohodnout na tel. č. 608 734 855.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání s Vámi

Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M