Program zasedání VOO ČSV, z.s. F-M

Vážené přítelkyně, přátelé, funkcionáři,
program našeho zasedání VOO ČSV F-M, které se bude konat 8.12.2019  v 9:00 hod. na Sadová 606 v kulturní místnosti v přízemí za rohem (u SVS):
Program:
1. Uvítání členů OO ČSV F-M a hostů, úvodní slovo předsedy OO ČSV F-M
2. Vystoupení hostů
3. Schválení programu jednání VOO ČSV
4. Kontrola úkolů, došlá a odeslaná pošta
5. Vyznamenání členů ZO, předání cen v soutěžích na Výstavě v Ostravě výhercům
6. Plán práce OO ČSV F-M 2020
7. Zpráva pokladníka – hospodaření 2018 a rozpočet 2020
                                        – stav financí 2019
 8. Zpráva jednatele – plnění plánu práce 2019,informace dotace 2020
 9. Zpráva zdravotního referenta – zdravotní stav včelstev, úhyny, distribuce léčiv
 10. Zpráva komise pro práci s mládeží
 11. Zpráva hospodáře – inventury, majetek OO ČSV F-M
 12. Zpráva kulturního referenta
 13. Zprávy z vyšších svazových orgánů
 14. Příprava Výročních členských schůzí a okresní konference 2020
 15. Přestávka – pohoštění
 16. Zpráva OKK
 17. Diskuze a závěr
Znovu Vás žádám o nahlášení počtu zástupců za jednotlivé ZO z důvodu objednání občerstvení.
Předem Vám děkuji za účast, těším se na setkání s Vámi a přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
S úctou Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M