Informace nákazového referenta okresu F-M

Dle domluvy na schůzi POO ČSV F-M, rozšířené o zástupce ZO ČSV zasílám podklady o přípravku BEE-SAFE.
Jsou to celkem 3 přílohy.
Přípravek je k dostání ve včelím obchůdku v Chlebovicích.

  BEE-SAFE 1 (1,9 MiB, 486 hits)

  BEE-SAFE 2 (7,9 MiB, 494 hits)

  BEE-SAFE 3 (3,5 MiB, 482 hits)

Uvádím tabulku – léčivo 1 (se všemi dostupnými léky pro včely).
POZOR !!! Výkumný ústav včelařský v Dole dodává pouze léčivo uvedené v tabulce – léčivo 2.

Pokud si chcete objednat Thymovar 15g – proužky do úlů v roce 2018 se nebudou již objednávat u Zdeňka Hajného.
Pokud si Thymovar budete chtít objednat u mne, tak mi musíte předem dodat potvrzení podepsaném včelařem, který chce tímto léčivem léčit. V opačném případě (po špatných zkušenostech z letošního roku) Thymovar neobjednám

Závazné termíny pro objednání léčiva v roce 2018 jsou tyto: (stejně jako v roce 2017)

15. březen 2018 a 15. červen 2018

  Léčivo 1 (1,1 MiB, 636 hits)

  Léčivo 2 (238,5 KiB, 642 hits)

Mgr. Václav Kožušník – nákazový referent OO ČSV F-M