Přátelé včelaři a funkcionáři ZO ČSV F-M

Touto cestou podávám informaci, že nám byla poskytnuta dotace ve výši 700.000,- Kč na výměnu úlů a prostřednictvím našeho účtu OO ČSV F-M již vyplácíme dotaci jednotlivým žadatelům, kteří mají odevzdány všechny požadované dokumenty.
Pokud z řad včelařů našeho okresu F-M a Ostrava bude mít někdo ještě zájem o dotaci, tak je třeba neprodleně kontaktovat mně na tel. 608734855 a nebo každý čtvrtek v sídle našeho spolku na Sadová 606 (8. patro), Frýdek-Místek se dostavit osobně, abychom mohli uspokojit další žadatele.
Jelikož se letos jedná o poslední možnost využít této dotace na obnovu úlů, proto Vás žádám o urychlené dodání tiskopisů, faktur a dokladů o zaplacení za nově pořízené úly.
Pokud dotaci nevyužijeme v celé výši, budeme nuceni zbylé peníze na tuto podporu vrátit zpět na MS kraj. Celý dotační titul (uznatelné náklady) musí být ukončen nejpozději do 30.9.2018.
Přeji Vám hezký zbytek letních dnů a těším se na setkání
Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M