Přání předsedy OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Vážení a milí kolegové, funkcionáři ZO ČSV okresu F-M,

touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za práci, jenž jste odvedli v letošním roce 2017 pro své včelaře ve svých ZO. Letošní rok jsme měli z hlediska medných výnosů velice slabý, ale přesto věřím, že ten následný bude pro nás daleko příznivější, a tudíž i naše včelky nám pomohou k osobní spokojenosti nejenom v našem spolku ČSV, ale i v osobním životě.

K nastávajícím Vánočním svátkům Vám přejí klid, krásné chvilky prožité v kruhu svých nejbližších a mnoho dárků pod stromečkem.

Jako předseda okresní organizace ČSV F-M budu i nadále pracovat spolu s Vašimi zástupci v OO ČSV F-M tak jako doposud pro Vás funkcionáře a řadové včelaře s velkou chutí, abychom i my přispěli právě k tomu šťastnějšímu Vašemu životu a propagaci našeho oboru. Letošní rok si myslím, že byl opět úspěšnější než ten loňský. Podařilo se nám opět bezchybně zúřadovat pro Vás dotační tituly z MZe, ČSV a MSK, a tím přispět k ozdravení našich včelstev, lepšímu technickému vybavení a také snad i k větší propagaci našeho oboru.

V roce 2018 nás již od ledna čeká mnoho úkolů a věřím, že se nám je bude dařit plnit k Vaší spokojenosti a k tomu bych chtěl popřát nám všem pevné zdraví, mnoho sil, štěstí a vykročení tou správnou nohou. V mnohém jsme unikátní okres a tak věřím, že naše práce a úsilí povede k větší spokojenosti v našem spolkovém životě v ČSV. Těším se na setkání s Vámi na Vašich výročních schůzích, kde v přátelské atmosféře pohovoříme o naších plánech, úkolech a povinnostech v roce 2018.

S úctou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M