Pozvánka předsedy na zasedání OO ČSV F-M (tzv. plenární zasedání)

Vážení přátelé, kolegové a funkcionáři ZO ČSV našeho okresu F-M,
tímto Vás srdečně zvu na zasedání OO ČSV F-M ,které se bude konat 9.12.2018 od 9.00 hodin na Sadová  ve F-M společenský sál (za rohem v přízemí) s tímto programem:
1. Úvod – přivítání hostů
2. Schválení programu
3. Došlá a odeslaná pošta,zpráva jednatele
4. Zpráva předsedy OO ČSV F-M a zpráva z vyšších svazových orgánů
5. Vystoupení hostů
6. Zprávy  :  a, pokladníka  – stav účtu k 30.11.2018 a hospodaření 2018
                      b, zdravotního referenta
                      c, kulturního referenta
                      d, referenta pro chov a pastvu
                      e, referenta pro práci s mládeži
                      f, hospodáře
                      g, OKK
7. Schválení účetní uzávěrky 2017
8. Schválení rozpočtu na rok 2019
9. Organizační   :  a, dotační tituly na rok 2019
                               b, schválení plánu práce na rok 2019
10. Občerstvení
11. Usnesení, diskuze a závěr
Prosím Vás o potvrzení účasti zástupce za jednotlivé ZO ČSV našeho okresu z důvodu objednání občerstvení do 3.12.2018. Věřím, že si najdete čas a účastníte se tohoto našeho zasedání, kde se můžeme společně i neformálně pobavit o našich radostech a starostech nejenom z našeho oboru Včelařství. Již nyní Vám děkuji za účast.
Těším se na setkání a s úctou    Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M