Pozvánka POO ČSV z.s. Frýdek-Místek k setkání

Přátelé, funkcionáři ZO okresu Frýdek-Místek,

na zasedání POO ČSV F-M dne 19.10.2017 v sídle spolku OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek padly návrhy na zorganizování přátelského posezení zástupců jednotlivých ZO z našeho okresu, a zároveň seznámení se jak s činností funkcionářů a Vašich zástupců v okresní organizaci, tak i podání informací o dalších aktivitách okresu, které bychom chtěli prosadit v dalších obdobích pro naše včelaře jak v okrese, tak i MS kraji.

Do konce letošního roku 2017 nám vyvstává z našich funkcí v ZO a OO hodně povinností, a tak si na setkání můžeme o těchto povinnostech pohovořit a eventuálně nabídnout i pomocnou ruku.

Termín schůzky jsme předběžně naplánovali na 2.12.2017, ale samozřejmě poslední slovo budete mít Vy, zda je tento termín vyhovující. Tato schůzka by se konala v jídelně na ulici Sadová 606 asi od 8:00 do 12:00 hodin. Prostory patří Magistrátu města F-M a jsou nám zde vytvářeny daleko příznivější podmínky než tomu bylo v minulosti na Fojtství v Chlebovicích, hlavně s ohledem na pronájem prostor pro tato setkání v počtu 30 a více osob.

Milí přátelé, prosím o zpětnou vazbu a zprávu, abychom mohli zajistit občerstvení a toto zasedání schválit na našem okresním zasedání konaném dne 16.11.2017 v Bystřici nad Olší. Za každou základní organizaci by se měl setkání účastnit 1 zástupce (předseda, jednatel, místopředseda nebo pokladník).

Do termínu 17.11.2017 Vám následně bude zaslán i program našeho eventuálního setkání.

Děkuji za součinnost a přeji krásné podzimní dny

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M (tel. 608734855, e-mail: m.ponist@seznam.cz)