Poděkování

Vážené přítelkyně a přátelé, včelaři a včelařky,
blíží se nám svátky jara, Velikonoce, největší křesťanský svátek v roce. Při této příležitosti Vám chci popřát, abyste je strávili v klidu a v pohodě v rodinném kruhu, se svými nejbližšími.
Přestože současná nelehká situace zatím nemá konec v dohlednu, naše včelky už zahájily sezonu a společně s nimi jsme museli začít naplno pracovat i my, včelaři a funkcionáři ZO ČSV a OO ČSV F-M.
Jedním z prvních společných úkolů na jaře je pro nás distribuce léčiv a těm, kterým byl zaznamenán větší počet kleštíka v zimní měli i přeléčení včel. I přes státní nařízení a různá omezení se nám podařilo během jednoho odpoledne přerozdělit a předat objednaná léčiva jednotlivým základním organizacím. Chci poděkovat všem, kteří byli nápomocni při organizaci předávání léčiv, zejména př. Radimu Burdovi a př. Věrce Cholavové za přípravu a zpracování podkladů a dokladů, a také všem ostatním členům předsednictva našeho okresu za odpovědný přístup k tomuto úkolu. Velké poděkování patří Vám všem zástupcům základních organizací za spolupráci a součinnost při předávání léčiv i při jejich úhradách.
Věřím, že tato situace pomine co nejrychleji a že se veškeré dění v našem spolkovém životě dostane co nejdříve do normálního stavu včetně schůzovací činnosti. Čeká nás i zatím odložená okresní konference, kterou, pokud to situace umožní, bychom mohli naplánovat na polovinu června, např. 14. 6. 2020 nebo 21. 6. 2020. Toto je můj osobní odhad, samozřejmě se budeme muset přizpůsobit vývoji situace a termín musí schválit předsednictvo našeho okresu.
Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že společně to všechno zvládneme!
S pozdravem a přáním krásných jarních dnů
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV FM