• Úterý, 22 prosince, 2020

Vážené přítelkyně a přátelé včelaři,

chtěl bych Vám touto cestou popřát krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu do Vašich domovů a srdcí, Vašim dětem a vnoučatům bohatého Ježíška, spoustu radosti a rovněž pak i pevné zdraví.

Nový rok 2021 nechť je pro Vás a Vaše blízké naplněn štěstím a úspěchy jak v rodinném, pracovním, tak i včelařském životě.

S úctou

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
• Neděle, 13 prosince, 2020

Vážení přátelé funkcionáři a členové výboru naší OO,

 

nejprve bych Vás chtěl opětovně informovat o nutnosti doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji k vyplacení administrace 1.D nejpozději do 31.12.2020 do sídla naší okresní organizace. Toto je v dohledné době nejakutnější záležitost k vyřízení, aby Vaše základní organizace zbytečně nepřicházely o finanční prostředky, jejichž výše zde již byla prezentována.

Chápu, že pro některé z našich přátel funkcionářů je přednější v dnešní pohnuté, a nadto i sváteční, době svolávat schůzky výboru do mrazivých dní na „zelené louky“ a v rozporu s vládními nařízeními, nicméně u těchto převažuje pouze zájem k vyvolání hysterie, chaosu a bez ohledu na kohokoli jiného, vyjma jich samotných a čistě jejich osobních zájmů. Omlouvám se Vám všem, že musíte být hromadně rozesílanými zprávami terčem jejich osobní exhibice, kterou bohužel nejsem schopen nijak ovlivnit, když i přímé výzvy k těmto rozesílatelům se zcela míjí účinkem. Opět Vás přátelé ubezpečuji, že stávající předsednictvo okresní organizace řádně plní veškeré své povinnosti do doby, než se předsednictva bude moci řádně a hlavně ve zdraví ujmout nově zvolené. Vyvolávání dojmu nenávratných škod tedy prosím berte jako ukázku malosti a nekompetentnosti některých individualit, které nelze jinak než brát jako ubohou součást našeho spolkového života.

Chod okresní organizace, stejně jako veškeré záležitosti dotýkající se Vašich základních organizací nejsou současnou situací nijak dotčeny.

Současně přikládám návrh plánu práce pro rok 2021 k seznámení a možnostem připomínkování před opětovnou ustavující schůzí výboru naší okresní organizace, o jejímž konání budou oprávněné osoby vyrozuměny ihned, jakmile to okolnosti umožní.

  Návrh plánu práce pro rok 2021 (59,0 KiB, 230 hits)

 

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
• Středa, 02 prosince, 2020

Vážení přátelé funkcionáři,

níže přikládám přehled jednotlivých příspěvků pro naše ZO za administraci dotace 1.D. Opět apeluji na včasné doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji.

  Dotace na administraci 1.D (40,1 KiB, 205 hits)

 

Zároveň bych pak chtěl poděkovat za účast na školení CIS všem, kteří se jej on-line formou zúčastnili. Věřím, že toto bylo přínosné jak novým, tak i stávajícím funkcionářům. Pro případ jakýchkoliv dotazů či nejasností rozhodně neváhejte se na mě obrátit.

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV F-M.

Category: Nezařazené  | Comments off
• Středa, 11 listopadu, 2020
Vážení přátelé, zde je přiložena informace ke školení CIS s ohledem na stávající situaci a vládní opatření.

  Informace - školení CIS (23,9 KiB, 220 hits)

S pozdravem Mgr. Václav Kožušník – stále ještě jednatel OO ČSV F-M

 

  Seznam přihlášených (39,9 KiB, 197 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
• Čtvrtek, 05 listopadu, 2020

  Informace stávajícího předsedy OO k aktuální situaci (28,1 KiB, 225 hits)

 

  Informace k administraci dotace 1.D (235,3 KiB, 272 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
• Pondělí, 05 října, 2020
Vážení přátelé včelaři,
z důvodu nouzového stavu a následných opatřeních v koronavirové pandemii, ruší OO ČSV F-M školení CIS, které se mělo konat 10.října 2020, jak v Sedlištích, tak v Horní Lomné.
Pokud to vyhlášená nákazová situace dovolí nový termín je stanoven na 21.11.2020. Se školitelem CISu panem Františkem Krejčím je termín předběžně domluven.

Jaromír Haleš – předseda komise pro osvětu a racionalizaci

Category: Nezařazené  | Comments off
• Úterý, 29 září, 2020

Vážení přátelé,

pro Vaši potřebu předkládám prezentaci k aktivu funkcionářů okresu Frýdek-Místek, který se konal 26.9.2020. Prezentace byla rozeslána na jednotlivé ZO, nicméně jako každoročně předkládám pro případné využití i zde

Prezentace – Aktiv 2020

  Zápis k aktivu 26.9.2020 (50,7 KiB, 335 hits)

 

Současně jsem pověřil správce webu vytvořením samostatné záložky, kde najdete přehledně prezentace k aktivům i z předchozích let.

Zároveň jsem si

  zde (37,3 KiB, 268 hits)

dovolil pár slov k aktuální situaci.

 

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
• Úterý, 22 září, 2020

Vážení přátelé,

na žádost 1. místopředsedy Miroslava Poništa Vám níže zasílám místo a termín konání okresního aktivu.
S pozdravem Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Aktiv funkcionářů ZO ČSV F-M se bude konat 26.9.2020 od 15.00 – 18.00 hod v obci Čeladná .
Objednáno je celkem 30 míst.
Hostinec Kněhyně
č.p.237
739 12 Čeladná
Category: Nezařazené  | Comments off
• Neděle, 20 září, 2020

Vážení přátelé,

někteří z Vás nepochybně zaregistrovali, že od časných ranních hodin dne 14.9.2020 do cca 23:30 hodin dne 19.9.2020 (aspoň v tuto dobu jsem čátečné obnovení funkčnosti zaregistroval, přičemž ještě v cca 21:00 hodin web nefungoval) byl náš okresní web zcela mimo provoz. Někteří z Vás se rovněž se svým dotazem na mou osobu obraceli.

Chtěl bych jen pro vysvětlení situace uvést, že logicky ruku v ruce s tím, jsem nebyl schopen ani žádné správy obsahu stránek. Pro paranoidně „nakažené“ podotýkám, že tuto situaci jsem opravdu nebyl schopen nikterak ovlivnit, stejně jako jsem neměl jinou možnost než (stejně jako Vy) čekat až se vše vrátí do normálu.

Společnost Gransy s.r.o., kterážto je od vzniku našich stránek správcem domény a poskytovatelem hostingu, čelila kybernetickému útoku, pročež bylo několik stovek tisíc domén, které spravuje, mimo provoz. Blíže viz. https://www.facebook.com/gransycom

Administrace stránek byla plně obnovena v průběhu dnešního dne (20.9.2020), tedy nedojde-li k nějaké další mimořádné situaci, měl by provoz stránek již dále běžet bezproblémově. Pokud byste zaregistrovali nějakou podstatnou změnu či jakýkoliv problém, neváhejte mě na toto upozornit.

Podotýkám, že data na serverech údajně napadena nebyla, alespoň jsem nezaregistroval jakýkoliv problém v obsahu či funkčnosti našich stránek.

 

S pozdravem a přáním hezkého večera, Miroslav Poništ – správce webu.

Category: Nezařazené  | Comments off
• Neděle, 13 září, 2020

Dne 21.9.2020 v 17:30 hodin se v Horní Lomné č.p. 128 koná ustavující schůze VOO ČSV, z.s. Frýdek-Místek, na kterou Vás tímto srdečně zvu.

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off