Author:
• Neděle, Září 01st, 2019

  Oběžník č. 1 / 2019 (365,5 KiB, 117 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Srpen 21st, 2019

Tímto Vás jménem naší okresní organizace srdečně zvu na první ročník výstavy pod názvem Příroda a včely, který se uskuteční  dne 14.9.2019 v 1. patře hradní věže Slezskoostravského hradu.

S přáním příjemných chvil strávených v krásném prostředí se na Vás velice těším

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV Frýdek-Místek

 

Bližší informace k výstavě na přiloženém plakátu

  Příroda a včely (699,4 KiB, 96 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Červenec 03rd, 2019

Dne 27. 6. 2019 vyšlo v částce 63/2019 Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací a odkaz na úplné znění naleznete na stránkách ČSV, z.s. zde.

Případně lze použít přímý odkaz zde.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Červenec 03rd, 2019

OO ČSV Frýdek-Místek připravuje výstavu „Příroda a včely 2019“. Tato akce proběhne dne 14. 9. 2019 na Slezskoostravském hradě a organizujeme ji ve spolupráci s Lesy ČR. Podrobnější informace o připravované výstavě najdete na stránkách OO ČSV F-M. Součástí této výstavy bude i soutěž VKM a pro vítěze jsou přichystány hodnotné ceny. Proto se na Vás již s předstihem obracíme s dotazem, jestli budete chtít i Vy prezentovat svou práci s mládeží a zúčastnit se soutěže se svými členy včelařského kroužku. Samozřejmě uvítáme i Vaši případnou pomoc nejen při samotné soutěži, ale i při její přípravě.

Abychom stihli vše včas připravit, zašlete nám, prosím, potvrzení o Vaší účasti (či neúčasti) do 31. 7. 2019.

 

Přeji Vám krásné letní dny a pohodovou dovolenou!

 

S pozdravem Věra Cholavová, administrace OO ČSV FM

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Červen 27th, 2019

Snad se k Vám už dostala informace, že OO ČSV Frýdek-Místek letos, stejně jako v předchozích letech, připravuje podzimní prezentaci práce Vás, včelařů. Tentokrát to poprvé z organizačních důvodů nebude „Život na zahradě“ na Černé louce, který probíhal ve spolupráci s ČSZ, ale jednodenní akce 14. 9. 2019 s názvem „Příroda a včely“ na Slezskoostravském hradě ve spolupráci s Lesy ČR. Připravujeme soutěž pro včelařské kroužky, ukázky výroby svíček ze včelího vosku, apod. Mimo jiné organizujeme jako každoročně soutěž o nejlepší medovinu, nejchutnější med a nejkrásnější medový perník. Proběhne i vyhodnocení medu jako regionálního produktu na základě Vámi předloženého certifikátu z Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Neradi bychom vše nechávali na poslední chvíli, a proto se na Vás obracíme už teď, v době, kdy stáčíte med, s nabídkou možnosti zúčastnit se této soutěže, prezentovat svůj produkt a vyhrát některou z připravovaných hodnotných cen. Vzhledem k tomu, že Lesy ČR tuto akci pořádají již několik let a je předpoklad velké návštěvnosti, rádi bychom s prací včelařů v celém našem okrese seznámili co nejvíce lidí, a právě ochutnávka medu přitahovala každoročně spoustu návštěvníků. Proto bychom uvítali, kdybyste i Vy nebo kdokoliv z Vaší ZO věnovali alespoň jednu sklenici medu nebo medoviny, aby i účastníků soutěže bylo co nejvíce a prezentace výsledků Vašeho včelaření byla co nejširší.

Pokud se rozhodnete takovouto formou přispět k organizaci výstavy, dejte, prosím, vědět anebo rovnou svůj příspěvek do soutěže doneste do kanceláře OO ČSV F-M, Sadová 606.

A pokud Vás napadá, jakým způsobem by se dala tato výstava ještě vylepšit, případně ji podpořit a přispět svou účastí na její organizaci, napište nebo zavolejte. Jsme rádi za každou pomocnou ruku.

Za OO ČSV F-M, Věra Cholavová.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Květen 23rd, 2019
Smažení vaječiny na chatě Lučebník v Dolní Lomné
Vážené přítelkyně a přátelé včelaři, jako již tradičně, tak i letos naše ZO Dolní Lomná pořádá každoroční smažení vaječiny, které letos připadá na sobotu dne 8.6.2019 na chatě Lučebník v Dolní Lomné od 16:00 hodin. Na tomto setkání bude probíhat i neformální přednáška přítele Jaroslava Bartáka na téma „kvalita a využití včelího vosku“. Určitě se dozvíte i mnoho zajímavých informací z oboru Včelařství a spolkového života.
Tímto Vás jménem výboru naší ZO srdečně zvu k přátelskému setkání, přičemž účast dětí či vnuků není překážkou, ba naopak, pro tyto připravíme drobné dárky.
Na setkání je rovněž možno:
– setkat se s předsedou OO ČSV Frýdek – Místek a 1. místopředsedou ČSV, z.s. Miroslavem Poništem, který bude připraven s Vámi pohovořit o aktuálním dění v ČSV, z.s.
– vyměnit vosk za mezistěny
– odlít si voskové svíčky a různé ozdoby ze včelího vosku z mezistěn, které zde budou k dispozici
– odnesete si drobné propagační materiály pro malé včelaře (omalovánky apod).
– pitný režim zajištěn
– možnost grilování (klobásky, maso – pokud bude zájem)
Z důvodu zajištění dostatečného množství surovin Vás žádám o sdělení zájmu o účast (počet dospělých a dětí) nejpozději do 4.6.2019 na e-mail: zodolnilomna@vcelarstvi.cz. Těšíme se na Vaši účast.
Bc. Miroslav Poništ – jednatel ZO ČSV Dolní Lomná
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Duben 17th, 2019
Milé včelařky, včelaři, funkcionáři,
touto cestou Vám chci popřát hodně klidu v nastávajících dnech Velikonočních svátků. Velikonoce vždy pro nás všechny znamenají období, kdy se členové rodin rádi setkávají. Naše děti a vnoučata nám předříkají koledy, které se naučily ve školkách, školách a od příbuzných. Těší se na pomlázku.
Pro křesťany tyto dny znamenají připomenutí si ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. A tedy novou naději.
Také včelaři s nadějí očekávají, že letošní rok bude pro nás a naše včely lepší než léta předešlá. Počasí nám zatím přeje a i o Velikonočních svátcích budou naše včelky velice aktivní a pracovité.
Pro nás včelaře toto období znamená také mnoho přípravných prací na nadcházející včelařskou sezónu, a proto Vám všem přeji, aby se tato sezóna vydařila a mohli jsme naše rodiny obdarovat včelími produkty, které jsou tak důležité pro zdravý vývoj našich potomků, blízkých, známých a věrných zákazníků.
Včelaření pro mnohé z nás není pouhým koníčkem, ale i posláním. Proto bych si přál, abychom si všichni v právě v těch nadcházejících dnech uvědomili důležitost našeho oboru pro přírodu a naše spoluobčany.
Na mnohých výročních členských schůzích našich ZO jsem měl možnost poděkovat včelařům, funkcionářům za tuto jejich práci. Tam, kde jsem se nedostal, tak právě i touto formou bych chtěl všem poděkovat za velké úsilí, které věnují svým včelstvům a tím i přírodě.
Za pár měsíců nám funkcionářům končí naše volební období jak ve svých ZO ČSV v okrese F-M, tak i v OO ČSV F-M, a proto bych si velmi přál, abychom zvládli všechny úkoly, které nás čekají a hlavně, abychom již nyní velice zodpovědně připravovali nové funkcionáře na práci a službu našim včelařům v jednotlivých ZO. Velmi důležité bude také to, které své zástupce vyšlete do OO ČSV F-M. Měli by to být lidé poctiví, pracovití, zodpovědní a hlavně lidé, kteří jsou ochotni věnovat v dnešní době spoustu času na úkor svého osobního života a rodiny k výkonu velmi náročné a zodpovědné práce v okresní organizaci ve prospěch našich včelařů.
Držím Vám všechny prsty, aby se Vám práce dařila a tím jste byli spokojenější, šťastnější a šířili kolem sebe dobrou náladu.
S úctou                 Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Duben 04th, 2019
Výdej léčiva proběhne tuto sobotu 06.04.2019 ráno v 08:30 hodin před Krajskou veterinární správou na Sadové ulici ve Frýdku (na Sadové 606 má OOČSV Frýdek-Místek kancelář) .
Ceny léčiva už víte z CISu a k této ceně bude připočtena doprava + manipulační poplatek.
Cenu dopravy + manipulační poplatek vám pošlu až mi bude doručeno léčivo a faktura (asi čtvrtek).
S pozdravem Radim Burda, tel. 777194373
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Březen 31st, 2019

Vážení přátelé včelaři a funkcionáři,

 

na našich stránkách zde naleznete informace k aktuálnímu a již schválenému dotačnímu programu na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu začínajících i stávajících včelařů, případně jednotlivých základních organizací ČSV, z.s. a dalších spolků MS kraje.

 

Ačkoliv si již jednotlivé žádosti o dotace musí každý včelař či organizace podávat, dokladovat a samozřejmě i za tyto zodpovídat sami, přesto věříme, že budete dotace čerpat v hojném počtu, jako tomu bylo doposud. Přestože v uplynulých letech veškerou zodpovědnost a administrativní náročnost nesli především předseda a jednatel okresní organizace a i přes opakované a několikastupňové kontroly byly vždy dotace řádně zúřadované a závěry kontrol neshledaly žádných našich pochybení, pro další období se MS kraj rozhodl pro takovýto postup.

 

Ostatně komu by nedošla trpělivost s neustále se opakujícími absurdními podněty ke kontrolám, obstrukcím a nesmyslnému administrativnímu zatěžování ze stran některých našich „uvědomělých přátel“. I přesto jsem však připraven Vám být při čerpání dotací nápomocen.

 

S pozdravem Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Únor 02nd, 2019

  Návrh podpory včelařství v MSK pro rok 2019 (48,1 KiB, 352 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off