Seminář 20.2.2021

Vážení přátelé,

jak jsme slíbili při konání Semináře pro funkcionáře okresních organizací ČSV dne 20.2.2021, posíláme prezentace, tabulky a další materiály, s kterými jste se seznámili v průběhu akce.

  Přílohy (5,7 MiB, 207 hits)

Současně jsme pro vás připravili záznam semináře, takže chcete-li si některé pasáže připomenout, nebo jste na semináři chyběli, zde je odkaz na nahrávku – https://youtu.be/1d1FCTM3_CI

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a svými názory a podněty přispěli k výběru nejvhodnějších řešení současných problémů.

Přeji pevné zdraví.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.predseda@vcelarstvi.cz775190361

Objednávky léčiv

Vážení přátelé a přítelkyně, včelaři a včelařky,

jaro se naštěstí po dlouhé zimě nezadržitelně blíží, a s ním nám začne opět práce ve včelstvech. S blížícím se jarem také souvisí objednávky léčiv. Upozorňujeme Vás proto na nutnost dodržení termínu 15. 3. 2021, do kterého musejí všechny ZO ČSV odeslat objednávky léčiv prostřednictvím CISu, aby následně v dalším měsíci mohla proběhnout jejich distribuce, a léčení včelstev proběhlo včas. S případnými dotazy, týkajícími se objednávky léčiv, se obraťte na př. Radima Burdu.

Během příštího týdne budou vyplaceny dotace ve výši 158,40 za včelstvo.

I přes všechny problémy, která nám všem současná situace přináší, Vám přejeme hodně zdraví a sil do další práce nejen se včelkami.

Za POO ČSV Frýdek-Místek předseda Miroslav Poništ

Vánoční pozdrav

Vážené přítelkyně a přátelé včelaři,

chtěl bych Vám touto cestou popřát krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu do Vašich domovů a srdcí, Vašim dětem a vnoučatům bohatého Ježíška, spoustu radosti a rovněž pak i pevné zdraví.

Nový rok 2021 nechť je pro Vás a Vaše blízké naplněn štěstím a úspěchy jak v rodinném, pracovním, tak i včelařském životě.

S úctou

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Návrh plánu práce pro rok 2021

Vážení přátelé funkcionáři a členové výboru naší OO,

 

nejprve bych Vás chtěl opětovně informovat o nutnosti doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji k vyplacení administrace 1.D nejpozději do 31.12.2020 do sídla naší okresní organizace. Toto je v dohledné době nejakutnější záležitost k vyřízení, aby Vaše základní organizace zbytečně nepřicházely o finanční prostředky, jejichž výše zde již byla prezentována.

Chápu, že pro některé z našich přátel funkcionářů je přednější v dnešní pohnuté, a nadto i sváteční, době svolávat schůzky výboru do mrazivých dní na „zelené louky“ a v rozporu s vládními nařízeními, nicméně u těchto převažuje pouze zájem k vyvolání hysterie, chaosu a bez ohledu na kohokoli jiného, vyjma jich samotných a čistě jejich osobních zájmů. Omlouvám se Vám všem, že musíte být hromadně rozesílanými zprávami terčem jejich osobní exhibice, kterou bohužel nejsem schopen nijak ovlivnit, když i přímé výzvy k těmto rozesílatelům se zcela míjí účinkem. Opět Vás přátelé ubezpečuji, že stávající předsednictvo okresní organizace řádně plní veškeré své povinnosti do doby, než se předsednictva bude moci řádně a hlavně ve zdraví ujmout nově zvolené. Vyvolávání dojmu nenávratných škod tedy prosím berte jako ukázku malosti a nekompetentnosti některých individualit, které nelze jinak než brát jako ubohou součást našeho spolkového života.

Chod okresní organizace, stejně jako veškeré záležitosti dotýkající se Vašich základních organizací nejsou současnou situací nijak dotčeny.

Současně přikládám návrh plánu práce pro rok 2021 k seznámení a možnostem připomínkování před opětovnou ustavující schůzí výboru naší okresní organizace, o jejímž konání budou oprávněné osoby vyrozuměny ihned, jakmile to okolnosti umožní.

  Návrh plánu práce pro rok 2021 (59,0 KiB, 337 hits)

 

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Administrace 1.D

Vážení přátelé funkcionáři,

níže přikládám přehled jednotlivých příspěvků pro naše ZO za administraci dotace 1.D. Opět apeluji na včasné doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji.

  Dotace na administraci 1.D (40,1 KiB, 274 hits)

 

Zároveň bych pak chtěl poděkovat za účast na školení CIS všem, kteří se jej on-line formou zúčastnili. Věřím, že toto bylo přínosné jak novým, tak i stávajícím funkcionářům. Pro případ jakýchkoliv dotazů či nejasností rozhodně neváhejte se na mě obrátit.

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV F-M.

Změna termínu školení CISu

Vážení přátelé včelaři,
z důvodu nouzového stavu a následných opatřeních v koronavirové pandemii, ruší OO ČSV F-M školení CIS, které se mělo konat 10.října 2020, jak v Sedlištích, tak v Horní Lomné.
Pokud to vyhlášená nákazová situace dovolí nový termín je stanoven na 21.11.2020. Se školitelem CISu panem Františkem Krejčím je termín předběžně domluven.

Jaromír Haleš – předseda komise pro osvětu a racionalizaci