Plán práce OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek pro rok 2019

14. února POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
• Projednání a doplnění akcí na rok 2019
• Dotace pro rok 2019
• Zpráva nákazového referenta
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
18. dubna POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
• Projednání připomínek vzešlých z výročních členských schůzí ZO ČSV v okrese F-M
• Informace o nákazové situaci, objednávky léčiv
• Dotace pro rok 2019
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
13. června POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
• Zpráva nákazového referenta
• Dotace pro rok 2019
• Podzimní léčení, distribuce léčiv
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
15. srpna POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
• Dotace pro rok 2019
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
12. září POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta
• Dotace pro rok 2019
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
14. listopadu POO ČSV Frýdek-Místek od 17:00 hod.
• Kontrola plnění úkolů, došla a odeslaná pošta
• Příprava rozpočtu a plánu práce na rok 2020
• Nákazová situace v okrese Frýdek-Místek
• Zhodnocení práce členů výboru OO ČSV F-M a práce komisí
• Příprava Okresního tzv. "plenárního" zasedání OO ČSV F-M
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Organizační záležitosti
• Diskuze a závěr
8. prosince Okresní tzv. "plenární" zasedání OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek, Sadová 606 od 09:00 hodin
• Kontrola plnění úkolů, došla a odeslaná pošta
• Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a nákazového referenta
• Zpráva OKK
• Schválení plánu práce pro rok 2020
• Schválení účetní uzávěrky za rok 2018
• Zpráva z vyšších svazových orgánů
• Zpráva o vyúčtování dotací za rok 2019
• Občerstvení
• Diskuze a závěr