• Sobota, 19 června, 2021

Včelaři v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dostanou 2 miliony korun na boj se včelím parazitem.

Odkaz na článek zde.

S přáním hezkého dne Miroslav Poništ – předseda OO ČSV Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
• Sobota, 29 května, 2021

Vážené přítelkyně a přátelé, včelařky a včelaři,

srdečně Vás a hlavně včelařskou mládež zveme na Dětský den v Horní Lomné, který se koná v sobotu 5. 6. 2021. Pro děti je připraveno 10 soutěžních disciplín a po jejich absolvování hodnotné odměny, na jejichž zajištění svým dílem přispěla i naše OO ČSV Frýdek-Místek.

Pokud by někdo z Vás měl zájem podílet se i na organizaci této akce, ozvěte se nám, vřele uvítáme každou pomocnou ruku!

Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že celé akci bude nakloněno také počasí.

Za VOO ČSV Frýdek-Místek
Věra Cholavová, tel.: 608 363 254

Category: Nezařazené  | Comments off
• Čtvrtek, 13 května, 2021

Dne 12. května 2021 oslavil ve zdraví své 100. narozeniny náš včelařský přítel a dlouholetý člen Českého svazu včelařů, pan Ludvík Jurzykowski ze ZO Dolní Lomná. Bylo nám velkou ctí mu k tomuto nadmíru významnému výročí poblahopřát a poděkovat za jeho celoživotní práci.

Pan Jurzykowski své první včelstvo dostal od svého otce ke svým 10. narozeninám a tento fyzicky i časově náročný „koníček“ ho provázel celým jeho dalším životem. Přestože ke včelaření patří dlouhověkost a včelaři jsou i v devadesáti letech aktivní, je to za celou dobu existence ZO Dolní Lomná jediný člen a vzácný přítel, který oslavil tak úctyhodné výročí, a nadto se doslova devět desítek let svého bohatého života aktivně včelařením zabýval. Včelám se věnoval i profesionálně, když v letech 1950 až 1959 jako zaměstnanec Státních lesů pečoval o zhruba 300 včelstev rozmístěných na území Dolní Lomné v pralese Mionší, na Polaně, Kamenitém a Smyrečí. Odchoval nespočet včelích matek a vytvořil nepočítaně oddělků. Ještě na jaře loňského roku s pomocí místních včelařů odchytával včelí roje.

Síly však s úctyhodným věkem ubývají, a proto s ohledem na svou fyzickou kondici se pan Jurzykowski rozhodl ve svých 100 letech aktivní včelaření symbolicky „zakončit“ a svá současná 4 včelstva daroval do péče ZO Dolní Lomná. Pečlivost, pilnost a zodpovědnost, to jsou kréda pana Jurzykowkého a včely k jeho životu samozřejmě i nadále neoddělitelně patří.

Ačkoliv miluje svůj kraj, kde vyrostl i prožil celý dosavadní život, při svém vyprávění vzpomněl i na svou „lásku“, kterou byly Vysoké Tatry, kam jako „lovec beze zbraní“ jezdil dlouhá léta obdivovat a pozorovat místní přírodu. Nelze rovněž ani opomenout jeho celoživotní zálibu v řezbářství, z jehož tvorby je patrná inspirace jak v krajových motivech, tak dobových postavách, ale i včelách. K letošnímu 90. výročí založení ZO Dolní Lomná současně věnoval krásnou památeční dřevořezbu, za kterou jsme mu velmi vděční. Do dalších let tedy opětovně přejeme nejen mnoho radosti a štěstí, ale i vitality a především pevné zdraví!

Za ZO ČSV Dolní Lomná předseda Miroslav Poništ a jednatel Bc. Miroslav Poništ.

Category: Nezařazené  | Comments off
• Pátek, 07 května, 2021

Dobrý den,


přílohou Vám zasílám přehled jednotlivých ZO z Vašeho okresu, která předala/nepředala výkazy na soud (od roku 2016 do současnosti). Prosím o předání na jednotlivé ZO s žádostí o vyplnění výkazů v CISu (pozor na to, aby byly částky uvedeny v tisících Kč), podpis (předsedy a jednatele ZO) a zaslání na můj email (není nutné přehledy zasílat poštou). 

  Frýdek-Místek (12,2 KiB, 64 hits)

Připomínám, že každoroční zveřejnění Přehledu o majetku a závazcích jednotlivých ZO/OO v rejstříkovém soudu je od roku 2016 zákonnou povinností.


Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den
Kateřina Brodská



Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1

Category: Nezařazené  | Comments off
• Sobota, 27 února, 2021

Vážení přátelé,

jak jsme slíbili při konání Semináře pro funkcionáře okresních organizací ČSV dne 20.2.2021, posíláme prezentace, tabulky a další materiály, s kterými jste se seznámili v průběhu akce.

  Přílohy (5,7 MiB, 106 hits)

Současně jsme pro vás připravili záznam semináře, takže chcete-li si některé pasáže připomenout, nebo jste na semináři chyběli, zde je odkaz na nahrávku – https://youtu.be/1d1FCTM3_CI

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a svými názory a podněty přispěli k výběru nejvhodnějších řešení současných problémů.

Přeji pevné zdraví.
Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.predseda@vcelarstvi.cz775190361

Category: Nezařazené  | Comments off
• Úterý, 23 února, 2021

Vážení přátelé a přítelkyně, včelaři a včelařky,

jaro se naštěstí po dlouhé zimě nezadržitelně blíží, a s ním nám začne opět práce ve včelstvech. S blížícím se jarem také souvisí objednávky léčiv. Upozorňujeme Vás proto na nutnost dodržení termínu 15. 3. 2021, do kterého musejí všechny ZO ČSV odeslat objednávky léčiv prostřednictvím CISu, aby následně v dalším měsíci mohla proběhnout jejich distribuce, a léčení včelstev proběhlo včas. S případnými dotazy, týkajícími se objednávky léčiv, se obraťte na př. Radima Burdu.

Během příštího týdne budou vyplaceny dotace ve výši 158,40 za včelstvo.

I přes všechny problémy, která nám všem současná situace přináší, Vám přejeme hodně zdraví a sil do další práce nejen se včelkami.

Za POO ČSV Frýdek-Místek předseda Miroslav Poništ

Category: Nezařazené  | Comments off
• Sobota, 06 února, 2021

  Seminář funkcionářů okresních organizací 20.2.2021 (131,7 KiB, 163 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
• Pondělí, 18 ledna, 2021
Vážení přátelé,

zasílám informace k dotaci 1.D, k registraci spolků, používání e-mailů i jak postupovat, pakliže u vás ještě neproběhly VČS či OK.
S pozdravem

  Informace nejen k dotaci 1.D (2,1 MiB, 150 hits)

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Category: Nezařazené  | Comments off
• Úterý, 22 prosince, 2020

Vážené přítelkyně a přátelé včelaři,

chtěl bych Vám touto cestou popřát krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu do Vašich domovů a srdcí, Vašim dětem a vnoučatům bohatého Ježíška, spoustu radosti a rovněž pak i pevné zdraví.

Nový rok 2021 nechť je pro Vás a Vaše blízké naplněn štěstím a úspěchy jak v rodinném, pracovním, tak i včelařském životě.

S úctou

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
• Neděle, 13 prosince, 2020

Vážení přátelé funkcionáři a členové výboru naší OO,

 

nejprve bych Vás chtěl opětovně informovat o nutnosti doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji k vyplacení administrace 1.D nejpozději do 31.12.2020 do sídla naší okresní organizace. Toto je v dohledné době nejakutnější záležitost k vyřízení, aby Vaše základní organizace zbytečně nepřicházely o finanční prostředky, jejichž výše zde již byla prezentována.

Chápu, že pro některé z našich přátel funkcionářů je přednější v dnešní pohnuté, a nadto i sváteční, době svolávat schůzky výboru do mrazivých dní na „zelené louky“ a v rozporu s vládními nařízeními, nicméně u těchto převažuje pouze zájem k vyvolání hysterie, chaosu a bez ohledu na kohokoli jiného, vyjma jich samotných a čistě jejich osobních zájmů. Omlouvám se Vám všem, že musíte být hromadně rozesílanými zprávami terčem jejich osobní exhibice, kterou bohužel nejsem schopen nijak ovlivnit, když i přímé výzvy k těmto rozesílatelům se zcela míjí účinkem. Opět Vás přátelé ubezpečuji, že stávající předsednictvo okresní organizace řádně plní veškeré své povinnosti do doby, než se předsednictva bude moci řádně a hlavně ve zdraví ujmout nově zvolené. Vyvolávání dojmu nenávratných škod tedy prosím berte jako ukázku malosti a nekompetentnosti některých individualit, které nelze jinak než brát jako ubohou součást našeho spolkového života.

Chod okresní organizace, stejně jako veškeré záležitosti dotýkající se Vašich základních organizací nejsou současnou situací nijak dotčeny.

Současně přikládám návrh plánu práce pro rok 2021 k seznámení a možnostem připomínkování před opětovnou ustavující schůzí výboru naší okresní organizace, o jejímž konání budou oprávněné osoby vyrozuměny ihned, jakmile to okolnosti umožní.

  Návrh plánu práce pro rok 2021 (59,0 KiB, 195 hits)

 

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off