Author:
• Sobota, Listopad 04th, 2017

Oběžník k dotaci 1.D

  Oběžník č. 2/2017 (822,6 KiB, 33 hits)

Oběžník s informacemi pro pokladníky, vedení peněžního deníku, vzory přehledu o majetku apod.

  Oběžník č. 3/2017 (1,2 MiB, 7 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Říjen 25th, 2017

Přátelé, funkcionáři ZO okresu Frýdek-Místek,

na zasedání POO ČSV F-M dne 19.10.2017 v sídle spolku OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek padly návrhy na zorganizování přátelského posezení zástupců jednotlivých ZO z našeho okresu, a zároveň seznámení se jak s činností funkcionářů a Vašich zástupců v okresní organizaci, tak i podání informací o dalších aktivitách okresu, které bychom chtěli prosadit v dalších obdobích pro naše včelaře jak v okrese, tak i MS kraji.

Do konce letošního roku 2017 nám vyvstává z našich funkcí v ZO a OO hodně povinností, a tak si na setkání můžeme o těchto povinnostech pohovořit a eventuálně nabídnout i pomocnou ruku.

Termín schůzky jsme předběžně naplánovali na 2.12.2017, ale samozřejmě poslední slovo budete mít Vy, zda je tento termín vyhovující. Tato schůzka by se konala v jídelně na ulici Sadová 606 asi od 8:00 do 12:00 hodin. Prostory patří Magistrátu města F-M a jsou nám zde vytvářeny daleko příznivější podmínky než tomu bylo v minulosti na Fojtství v Chlebovicích, hlavně s ohledem na pronájem prostor pro tato setkání v počtu 30 a více osob.

Milí přátelé, prosím o zpětnou vazbu a zprávu, abychom mohli zajistit občerstvení a toto zasedání schválit na našem okresním zasedání konaném dne 16.11.2017 v Bystřici nad Olší. Za každou základní organizaci by se měl setkání účastnit 1 zástupce (předseda, jednatel, místopředseda nebo pokladník).

Do termínu 17.11.2017 Vám následně bude zaslán i program našeho eventuálního setkání.

Děkuji za součinnost a přeji krásné podzimní dny

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M (tel. 608734855, e-mail: m.ponist@seznam.cz)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Říjen 12th, 2017

Vážení přátelé, zdravotní referenti či objednatelé léčiva „GABON Flum“ pro ZO ČSV Dobrá, Frýdlant nad Ostravicí, Horní Datyně, Lubno, Oldřichovice, Smilovice, blíží se termín, do kdy jste se zavázali odevzdat protokoly o Gabonu flum !!!

Dosud jsem však nedostal ani od jednoho z Vás ani „Souhlas chovatele“ ani „Protokol o výsledcích o účinnosti přípravku„.

Pouze upozorňuji, že termín kdy musím od každé organizace oba dokumenty odevzdat je 5. listopadu 2017 !!!

Samozřejmě je možné mi je poslat elektronicky.


Mgr. Václav Kožušník – nákazový referent OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

V.Kozusnik@seznam.cz

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Říjen 12th, 2017

Vážení přátelé,

tímto mi dovolte prezentovat část z dokumentů k vyúčtování dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem na výměnů úlů.

  Hodnotící zpráva (330,9 KiB, 33 hits)

  Povinná publicita (430,1 KiB, 30 hits)

S přáním hezkého dne Miroslav Poništ, předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Září 28th, 2017

  Poděkování předsedy OO ČSV, z.s. F-M (186,8 KiB, 48 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Září 22nd, 2017

Dobrý den, pane Ponište,

sděluji, že jsem všechny Vaše materiály v pořádku obdržela. Odboru životního prostředí a zemědělství jsem sdělila, že jsem v závěrečném vyúčtování dotace na podporu včelařských kroužků nenašla žádné nesrovnalosti.

Přeji vám mnoho hezkého ve vaší další práci a děkuji za příjemnou spolupráci.

 

Bc. Lea Drábová

kontrolor, oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory

odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Září 05th, 2017

Oběžník k administraci dotace 1.D

  Oběžník č. 1/2017 (1,2 MiB, 47 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Srpen 22nd, 2017

Vážení přátelé,

pro připomenutí uvádím, že dne 2.9.2017 se uskuteční aktiv zástupců ZO a OO ČSV, z.s. Moravskoslezského kraje, na který jste tímto srdečně zváni. Zde je pozvánka s programem a rovněž cestovní příkaz.

  Pozvánka (138,0 KiB, 62 hits)

  Cestovní příkaz (353,7 KiB, 38 hits)

S přáním hezkého dne a na setkání s Vámi se těší Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Červenec 06th, 2017

Tímto Vás zdravím přátelé, předsedové a funkcionáři ZO a OO ČSV F-M a zároveň srdečně zvu na aktiv funkcionářů ČSV MSK. Věřím, že účast a zastoupení z našeho okresu F-M budou jako vždy příkladné. Našeho aktivu se zúčastní i předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová. V zápisech ze zasedání OO ČSV F-M Vás rovněž vyzývám, abyste navrhli významné osobnosti z řad ZO našeho okresu na ocenění KKV. Tyto návrhy prosím zašlete do 10.8.2017 k mým rukám a budou schváleny na zasedání POO ČSV F-M z.s. dne 24.8.2017. Cestovní příkazy budou jako vždy proplaceny ČSV z.s. bezhotovostně převodem na Vaše bankovní účty, a proto si tyto údaje vezměte s sebou. Občerstvení ve formě obědu je zajištěno.

Děkuji za součinnost, přeji krásné letní dny a těším se na setkání s Vámi. Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Červen 14th, 2017

Přátelé včelaři, funkcionáři a vedoucí kroužků mládeže,

touto cestou Vám zasílám informace o podpoře MSK nám včelařům, kterou se podařilo zajistit. Podmínky a tím i motivace pro nás, abychom této dotace využili jsou opět o něco lepší než v loňském roce. Proto věřím, že tuto nabídku programu na obnovu úlů, a tím i na ozdravení našich včelstev, využijete. Budu se snažit tento program rovněž prosadit i pro příští rok, který by měl být tím třetím, a zároveň posledním, jak jsem Vás na mnohých setkáních informoval. Co se týče podpory VKM, myslím si, že investice do naší mládeže je velice potřebná a jednou se nám vrátí v podobě další včelařské generace. Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte mne e-mailem nebo tel. č. 608734855

Přeji Vám mnoho radosti a pohody.

Poništ Miroslav – předseda KKV ČSV z.s. MSK

 

„Bez včel by to ani v Moravskoslezském kraji nešlo

V první polovině května proběhlo letos již čtvrté jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Na programu byl také bod Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (MSK) obnovou včelích úlů v roce 2017. Prostřednictvím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na obnovu včelích úlů je v letošním roce snahou MSK podpořit žadatele, kteří mají požádáno o dotace v celkové výši 1,5 mil. Kč. Jedná se jak o registrované včelaře ze všech okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s., v MSK, tak včelaře neregistrované, vždy však pouze ve vztahu ke stanovištím včelstev na území MSK. Dotace budou použity na proplacení nákladů vynaložených na obnovu včelích úlů starších 15 let, které budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti novými nástavkovými úly nebo úly nenástavkovými. Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1300 Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným zasíťovaným dnem, umožňujícím varroamonitoring, a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky. Nejvýše 10 procent dotace pak může být příjemcem použito na související mzdové nebo cestovní náklady, na tisk či kopírování dokumentů, případně na pronájem prostor pro administraci.“

Celý článek Haló novin naleznete zde

Category: Nezařazené  | Comments off