Author:
• Pátek, Leden 19th, 2018

S  ohledem na změnu jednatele okresní organizace, kterým se stal Mgr. Václav Kožušník (viz. zápisy ze zasedání okresní organizace a dostupné údaje rejstříkového soudu), došlo ke dni 18.1.2018 také ke změně na pozici, resp. v osobě nákazového referenta, kterou dosud Mgr. Kožušník zastával.

Se všemi záležitostmi, spadajícími do této oblasti a problematiky je nutno se dále obracet na přítele Radima Burdu, tel. 777 194 373, e-mail: r.bugi@seznam.cz

Současně si dovoluji opětovně upozornit na:

Závazné termíny pro objednání léčiva v roce 2018, které jsou: (stejně jako v roce 2017)

15. březen 2018 a 15. červen 2018

  Léčivo 1 (1,1 MiB, 70 hits)

  Léčivo 2 (238,5 KiB, 52 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Leden 03rd, 2018

Zdravím Vás přátelé funkcionáři,

doufám, že jste ve zdraví oslavili letošního Silvestra a šťastně vykročili do letošního roku. Jak jsem již dříve avizoval, čeká nás hodně práce již od prvních dnů nového roku 2018, jelikož nám KÚ MSK stanovil termíny podání dotačních titulů na leden 2018. Na zasedání ve F-M dne 2.12.2017 jsem Vás informoval, že pokud budou chtít včelaři jednotlivých ZO i v letošním roce požadovat dotaci na úly, tak prosím Vás napište mi do termínu 12.1.2018 kolik budete požadovat celkem úlů na výměnu za své ZO. Pokud si nestanovíte tyto limity nemusí být následně Vašim žádostem vyhověno, a proto Vás opakovaně prosím o součinnost a dodržení stanoveného termínu.
Pro dotace na včelařské kroužky si můžete žádat každý jednotlivý zřizovatel, pokud má právní subjektivitu, ale termín žádostí je stanoven do 19.1.2018. Pokud budete potřebovat výpomoc se žádostmi, rádi Vám pomůžeme jako OO ČSV F-M.
Co mně však mrzí je to, že za rok 2016 neměly z různých příčin a chyb 2 ZO  ukončenou bezchybnou uzávěrku v CISu. Které to byly jsem několikrát uváděl ve svých vystoupeních. Za rok 2017 je to bohužel již 6 ZO. Nebudu je tady zatím jmenovat, ale žádám jednatele a pokladníky ZO, aby věnovali svým uzávěrkám patřičnou pozornost. Taktéž platby na sekretariát nedoporučuji provádět na poslední dny v roce, proč jsem Vám vysvětloval. Na bezchybných uzávěrkách jsou vázány i finanční prostředky pro OO ČSV F-M na činnost.
Rovněž je třeba odevzdávat i seznamy včelařů, kteří léčili svá včelstva aerosolem v termínu do 31.1.2018 a budou požadovat dotaci. Tyto seznamy už máte určitě vyhotoveny s podpisy včelařů ve Vašich ZO.
Některé ZO ještě nezaplatily příspěvek 1,- Kč / včelstvo pro OO ČSV F-M. Zde je každoročně stanoven termín 31.12.
Na závěr bych Vám znovu chtěl všem popřát hodně sil a nervů při plnění náročných úkolů, které nás v letošním roce čekají a věřím, že se potkáme na Vaších výročních schůzích, kde Vám budu moci být nápomocen a podám i další důležité informace pokud budete mít zájem.

Přeji krásné dny Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M, tel.: 608734855

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Prosinec 19th, 2017

Vážení a milí kolegové, funkcionáři ZO ČSV okresu F-M,

touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za práci, jenž jste odvedli v letošním roce 2017 pro své včelaře ve svých ZO. Letošní rok jsme měli z hlediska medných výnosů velice slabý, ale přesto věřím, že ten následný bude pro nás daleko příznivější, a tudíž i naše včelky nám pomohou k osobní spokojenosti nejenom v našem spolku ČSV, ale i v osobním životě.

K nastávajícím Vánočním svátkům Vám přejí klid, krásné chvilky prožité v kruhu svých nejbližších a mnoho dárků pod stromečkem.

Jako předseda okresní organizace ČSV F-M budu i nadále pracovat spolu s Vašimi zástupci v OO ČSV F-M tak jako doposud pro Vás funkcionáře a řadové včelaře s velkou chutí, abychom i my přispěli právě k tomu šťastnějšímu Vašemu životu a propagaci našeho oboru. Letošní rok si myslím, že byl opět úspěšnější než ten loňský. Podařilo se nám opět bezchybně zúřadovat pro Vás dotační tituly z MZe, ČSV a MSK, a tím přispět k ozdravení našich včelstev, lepšímu technickému vybavení a také snad i k větší propagaci našeho oboru.

V roce 2018 nás již od ledna čeká mnoho úkolů a věřím, že se nám je bude dařit plnit k Vaší spokojenosti a k tomu bych chtěl popřát nám všem pevné zdraví, mnoho sil, štěstí a vykročení tou správnou nohou. V mnohém jsme unikátní okres a tak věřím, že naše práce a úsilí povede k větší spokojenosti v našem spolkovém životě v ČSV. Těším se na setkání s Vámi na Vašich výročních schůzích, kde v přátelské atmosféře pohovoříme o naších plánech, úkolech a povinnostech v roce 2018.

S úctou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Prosinec 02nd, 2017

Dle domluvy na schůzi POO ČSV F-M, rozšířené o zástupce ZO ČSV zasílám podklady o přípravku BEE-SAFE.
Jsou to celkem 3 přílohy.
Přípravek je k dostání ve včelím obchůdku v Chlebovicích.

  BEE-SAFE 1 (1,9 MiB, 42 hits)

  BEE-SAFE 2 (7,9 MiB, 37 hits)

  BEE-SAFE 3 (3,5 MiB, 30 hits)

Uvádím tabulku – léčivo 1 (se všemi dostupnými léky pro včely).
POZOR !!! Výkumný ústav včelařský v Dole dodává pouze léčivo uvedené v tabulce – léčivo 2.

Pokud si chcete objednat Thymovar 15g – proužky do úlů v roce 2018 se nebudou již objednávat u Zdeňka Hajného.
Pokud si Thymovar budete chtít objednat u mne, tak mi musíte předem dodat potvrzení podepsaném včelařem, který chce tímto léčivem léčit. V opačném případě (po špatných zkušenostech z letošního roku) Thymovar neobjednám

Závazné termíny pro objednání léčiva v roce 2018 jsou tyto: (stejně jako v roce 2017)

15. březen 2018 a 15. červen 2018

  Léčivo 1 (1,1 MiB, 70 hits)

  Léčivo 2 (238,5 KiB, 52 hits)

Mgr. Václav Kožušník – nákazový referent OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Listopad 04th, 2017

Oběžník k dotaci 1.D

  Oběžník č. 2/2017 (822,6 KiB, 73 hits)

Oběžník s informacemi pro pokladníky, vedení peněžního deníku, vzory přehledu o majetku apod.

  Oběžník č. 3/2017 (1,2 MiB, 45 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Říjen 25th, 2017

Přátelé, funkcionáři ZO okresu Frýdek-Místek,

na zasedání POO ČSV F-M dne 19.10.2017 v sídle spolku OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek padly návrhy na zorganizování přátelského posezení zástupců jednotlivých ZO z našeho okresu, a zároveň seznámení se jak s činností funkcionářů a Vašich zástupců v okresní organizaci, tak i podání informací o dalších aktivitách okresu, které bychom chtěli prosadit v dalších obdobích pro naše včelaře jak v okrese, tak i MS kraji.

Do konce letošního roku 2017 nám vyvstává z našich funkcí v ZO a OO hodně povinností, a tak si na setkání můžeme o těchto povinnostech pohovořit a eventuálně nabídnout i pomocnou ruku.

Termín schůzky jsme předběžně naplánovali na 2.12.2017, ale samozřejmě poslední slovo budete mít Vy, zda je tento termín vyhovující. Tato schůzka by se konala v jídelně na ulici Sadová 606 asi od 8:00 do 12:00 hodin. Prostory patří Magistrátu města F-M a jsou nám zde vytvářeny daleko příznivější podmínky než tomu bylo v minulosti na Fojtství v Chlebovicích, hlavně s ohledem na pronájem prostor pro tato setkání v počtu 30 a více osob.

Milí přátelé, prosím o zpětnou vazbu a zprávu, abychom mohli zajistit občerstvení a toto zasedání schválit na našem okresním zasedání konaném dne 16.11.2017 v Bystřici nad Olší. Za každou základní organizaci by se měl setkání účastnit 1 zástupce (předseda, jednatel, místopředseda nebo pokladník).

Do termínu 17.11.2017 Vám následně bude zaslán i program našeho eventuálního setkání.

Děkuji za součinnost a přeji krásné podzimní dny

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M (tel. 608734855, e-mail: m.ponist@seznam.cz)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Říjen 12th, 2017

Vážení přátelé, zdravotní referenti či objednatelé léčiva „GABON Flum“ pro ZO ČSV Dobrá, Frýdlant nad Ostravicí, Horní Datyně, Lubno, Oldřichovice, Smilovice, blíží se termín, do kdy jste se zavázali odevzdat protokoly o Gabonu flum !!!

Dosud jsem však nedostal ani od jednoho z Vás ani „Souhlas chovatele“ ani „Protokol o výsledcích o účinnosti přípravku„.

Pouze upozorňuji, že termín kdy musím od každé organizace oba dokumenty odevzdat je 5. listopadu 2017 !!!

Samozřejmě je možné mi je poslat elektronicky.


Mgr. Václav Kožušník – nákazový referent OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

V.Kozusnik@seznam.cz

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Říjen 12th, 2017

Vážení přátelé,

tímto mi dovolte prezentovat část z dokumentů k vyúčtování dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem na výměnů úlů.

  Hodnotící zpráva (330,9 KiB, 51 hits)

  Povinná publicita (430,1 KiB, 57 hits)

S přáním hezkého dne Miroslav Poništ, předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Září 28th, 2017

  Poděkování předsedy OO ČSV, z.s. F-M (186,8 KiB, 63 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Září 22nd, 2017

Dobrý den, pane Ponište,

sděluji, že jsem všechny Vaše materiály v pořádku obdržela. Odboru životního prostředí a zemědělství jsem sdělila, že jsem v závěrečném vyúčtování dotace na podporu včelařských kroužků nenašla žádné nesrovnalosti.

Přeji vám mnoho hezkého ve vaší další práci a děkuji za příjemnou spolupráci.

 

Bc. Lea Drábová

kontrolor, oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory

odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Category: Nezařazené  | Comments off