Author:
• Neděle, Prosinec 09th, 2018

Závazné termíny pro objednání léčiva v roce 2019:

15. březen 2019 a 14. červen 2019

Objednávky léčiv, stejně jako i ostatní záležitosti spadající do této oblasti a problematiky, směřujte na přítele Radima Burdu, tel. 777 194 373, e-mail: r.bugi@seznam.cz

Pro přehlednost a dohledatelnost je nutno léčiva objednávat prostřednictvím e-mailu !!!

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Listopad 13th, 2018

Oběžníky k dotaci 1.D

  Oběžník č. 1/2018 (346,5 KiB, 66 hits)

  Oběžník č. 2/2018 (1,0 MiB, 30 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Listopad 08th, 2018
Vážení přátelé, kolegové a funkcionáři ZO ČSV našeho okresu F-M,
tímto Vás srdečně zvu na zasedání OO ČSV F-M ,které se bude konat 9.12.2018 od 9.00 hodin na Sadová  ve F-M společenský sál (za rohem v přízemí) s tímto programem:
1. Úvod – přivítání hostů
2. Schválení programu
3. Došlá a odeslaná pošta,zpráva jednatele
4. Zpráva předsedy OO ČSV F-M a zpráva z vyšších svazových orgánů
5. Vystoupení hostů
6. Zprávy  :  a, pokladníka  – stav účtu k 30.11.2018 a hospodaření 2018
                      b, zdravotního referenta
                      c, kulturního referenta
                      d, referenta pro chov a pastvu
                      e, referenta pro práci s mládeži
                      f, hospodáře
                      g, OKK
7. Schválení účetní uzávěrky 2017
8. Schválení rozpočtu na rok 2019
9. Organizační   :  a, dotační tituly na rok 2019
                               b, schválení plánu práce na rok 2019
10. Občerstvení
11. Usnesení, diskuze a závěr
Prosím Vás o potvrzení účasti zástupce za jednotlivé ZO ČSV našeho okresu z důvodu objednání občerstvení do 3.12.2018. Věřím, že si najdete čas a účastníte se tohoto našeho zasedání, kde se můžeme společně i neformálně pobavit o našich radostech a starostech nejenom z našeho oboru Včelařství. Již nyní Vám děkuji za účast.
Těším se na setkání a s úctou    Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Říjen 28th, 2018

  Léčiva proti varroáze (10,4 MiB, 54 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Říjen 14th, 2018

  Článek - Život na zahradě (37,4 KiB, 387 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Srpen 20th, 2018

POO ČSV Frýdek-Mísek vyhlašuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovník(ce) na dohodu o provedení práce – od 10. 10. 2018.

Podmínky:

 1. Středoškolské vzdělání
 2. Trestní bezúhonnost
 3. Členství v ČSV – minimálně 6 měsíců
 4. Práce na PC /excel, word, internet…/
 5. Znalost včelařské problematiky
 6. Orientace ve spolkové činnosti
 7. Znalost dotačních podmínek
 8. Základy vedení jednoduchého účetnictví
 9. Dobré komunikační schopnosti nejen s členskou základnou
 10. Zkušenosti v oblasti reklamy, propagace, výstavnictví
 11. Řidičský průkaz skup. B
 12. Doručení přihlášky nejpozději do 13. 9. 2018 /na obálce uveďte text „Výběrové řízení“/
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Srpen 15th, 2018
Touto cestou podávám informaci, že nám byla poskytnuta dotace ve výši 700.000,- Kč na výměnu úlů a prostřednictvím našeho účtu OO ČSV F-M již vyplácíme dotaci jednotlivým žadatelům, kteří mají odevzdány všechny požadované dokumenty.
Pokud z řad včelařů našeho okresu F-M a Ostrava bude mít někdo ještě zájem o dotaci, tak je třeba neprodleně kontaktovat mně na tel. 608734855 a nebo každý čtvrtek v sídle našeho spolku na Sadová 606 (8. patro), Frýdek-Místek se dostavit osobně, abychom mohli uspokojit další žadatele.
Jelikož se letos jedná o poslední možnost využít této dotace na obnovu úlů, proto Vás žádám o urychlené dodání tiskopisů, faktur a dokladů o zaplacení za nově pořízené úly.
Pokud dotaci nevyužijeme v celé výši, budeme nuceni zbylé peníze na tuto podporu vrátit zpět na MS kraj. Celý dotační titul (uznatelné náklady) musí být ukončen nejpozději do 30.9.2018.
Přeji Vám hezký zbytek letních dnů a těším se na setkání
Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Duben 07th, 2018

Přátelé včelaři,

ve čtvrtek 5.4.2018 od 14:00 – 18:00 hodin jsme měli premiéru v kanceláři naší OO na ul. Sadová 606 ve F-M, 8. patře. Jak je z nadpisu zřejmé, zájem byl velký, čímž se jen potvrdila naše snaha o větší přiblížení k členské základně včelařů okresu F-M. V průběhu „úřední“ doby nás navštívili první včelaři, se kterými jsme společně nejenom rozebírali aktuální dění v našem okrese a Svazu, ale především vyřešili první požadavky našich včelařů, zejména:

– žádostí na výměnů úlů

– pomoc při vyřizování náhrady ze Svépomocného fondu

– výměna vosku za mezistěny pro naše včelaře

– výkup vosku

Vydali jsme se cestou určitého závazku a uvědomujeme si náročnost této služby pro naše včelaře. Pevně však věřím, že členové jednotlivých ZO ČSV v našem okrese F-M budou této naší nabídky hojně využívat a získají tak mnoho důležitých informací jak z oblasti našeho spolkového života, tak i dostupnosti odborných materiálu v oboru Včelařství. Znovu podávám informaci, že „úřední“ hodiny budou každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 hodin. V uvedenou dobu budou členové POO ČSV F-M ochotni se Vám věnovat a pomoci Vám s požadavky. Mimo tuto dobu je možno se telefonicky dohodnout na tel. č. 608 734 855.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání s Vámi

Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Březen 23rd, 2018

Vážení včelaři,

dovolte mi, abych Vás jménem petičního výboru tímto oslovil ve věci petiční akce, jejíž snahou je změna níže popsané situace.

Jak jistě víte, v nedávné době proběhlo několik legislativních změn, které ovlivňují naše včelařské aktivity. Jedním z důsledků těchto změn je to, že ve veřejném registru půdy (LPIS) stát zveřejnil přesná umístění našich včelnic a zároveň k nim zpřístupnil naše osobní údaje (jméno, bydliště, telefon, email). S takovým postupem státních orgánů nesouhlasíme a vzhledem k rizikům, která se k tomuto zveřejnění váží, chceme pomocí této petiční akce vyvinout tlak na příslušné státní orgány ke změnám. Současně poukazujeme na nesmyslnost, neúčinnost a nesystematičnost současné úpravy týkající se hlášení aplikací chemických postřiků. Subjekty, které takové postřiky aplikují, se s novou právní úpravou vypořádaly tak, že včelařům zasílají tato hlášení v podobě jednoho hlášení na souvislou dobu několika měsíců. Asi není třeba zdůrazňovat, že takový způsob hlášení se naprosto míjí svým účinkem a zcela odporuje smyslu a účelu právní úpravy.

Věříme, že výše popsané problémy musí rezonovat napříč celým včelařským oborem. Jakožto základní stavební kámen pro vyvolání změn proto vyhlašujeme tuto petici a obracíme se na Vás s prosbou o její podepsání a další šíření. Státní úředníci často argumentují faktem, že včelaři „to chtěli“. Odevzdáním petice s mnoha tisíci podpisy této jejich argumentaci dáme pádný podklad.

Aby se Ministerstvo zemědělství peticí muselo zabývat, je potřeba s ohledem na petiční zákon mít petiční archy v listinné podobě s vyplněnými a podepsanými údaji. Žádáme Vás proto o spolupráci: petici si prosím vytiskněte, vyplňte a podepište (čím více podpisů, tím samozřejmě lépe) a pošlete ji na adresu: Jakub Dolínek, Michelský vrch 43/29, Liberec, 460 14. Děkujeme.

Za petiční výbor

Jakub Dolínek
tel. 603 935 136

Vyplněné a podepsané petiční archy zašlete do 30. dubna 2018 na adresu zástupce petičního výboru. Děkujeme.

Petiční výbor:

1. Jakub Dolínek, Michelský vrch 43/29, Liberec, 460 14 (zastupuje petiční výbor)
2. Jan Havelka, Závořická 16, Zábřeh, 789 01
3. Petr Řehoř, Plzeňská 142, Třemošná, 330 11

Včelařská petice – 38 kB
http://dolinek.cz/petice/vcelarska-petice.pdf

Podpisový arch – 31 kB
http://dolinek.cz/petice/podpisovy-arch.pdf

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Březen 07th, 2018
Od 1.4.2018 v sídle našeho spolku OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 8. patro, bude každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 hodin tato kancelář k dispozici našim včelařům a funkcionářům ZO našeho okresu.

Jistě Vás bude zajímat jaké služby pro naše včelaře chystáme:

1) Rádi pomůžeme a poradíme ve všech oblastech našeho oboru včelařství
2) Výměna mezistěn za vlastní vosk v ceně 35,- Kč/kg
3) Prodej mezistěn pokud nemáte svůj vosk  330,- Kč/kg
4) Výkup vosku – pouze od členů ČSV našeho okresu s evid. dohledatelnosti za min. cenu 230,- Kč / kg podle kvality  vytavení
5) Kopírování listin pro naše funkcionáře
6) Příjem pošty – snížení finanční zátěže našich ZO z důvodu vysokých cen poštovného

Přátelé včelaři, po mnoha letech se POO ČSV F-M podařilo zajistit důstojné místo pro naše funkcionáře, kde se mohou detailněji seznámit s činností funkcionářů našeho okresu. Mohou si zde i prostudovat veškeré dostupné materiály jak z našeho okresu, kraje, ale i z vyšších svazových orgánů.
Věřím, že tyto naše prostory budou místem, kde vyřešíme mnoho různých Vašich požadavků a sami se na vlastní oči přesvědčíte, že jsme se vydali správným směrem.
Na setkání se těšíme a za celé POO ČSV F-M Vám přejeme hezké jarní dny a úspěšný včelařský rok 2018.

S úctou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M, tel. 608734855

Category: Nezařazené  | Comments off