Author:
• Čtvrtek, Květen 23rd, 2019
Smažení vaječiny na chatě Lučebník v Dolní Lomné
Vážené přítelkyně a přátelé včelaři, jako již tradičně, tak i letos naše ZO Dolní Lomná pořádá každoroční smažení vaječiny, které letos připadá na sobotu dne 8.6.2019 na chatě Lučebník v Dolní Lomné od 16:00 hodin. Na tomto setkání bude probíhat i neformální přednáška přítele Jaroslava Bartáka na téma „kvalita a využití včelího vosku“. Určitě se dozvíte i mnoho zajímavých informací z oboru Včelařství a spolkového života.
Tímto Vás jménem výboru naší ZO srdečně zvu k přátelskému setkání, přičemž účast dětí či vnuků není překážkou, ba naopak, pro tyto připravíme drobné dárky.
Na setkání je rovněž možno:
– setkat se s předsedou OO ČSV Frýdek – Místek a 1. místopředsedou ČSV, z.s. Miroslavem Poništem, který bude připraven s Vámi pohovořit o aktuálním dění v ČSV, z.s.
– vyměnit vosk za mezistěny
– odlít si voskové svíčky a různé ozdoby ze včelího vosku z mezistěn, které zde budou k dispozici
– odnesete si drobné propagační materiály pro malé včelaře (omalovánky apod).
– pitný režim zajištěn
– možnost grilování (klobásky, maso – pokud bude zájem)
Z důvodu zajištění dostatečného množství surovin Vás žádám o sdělení zájmu o účast (počet dospělých a dětí) nejpozději do 4.6.2019 na e-mail: zodolnilomna@vcelarstvi.cz. Těšíme se na Vaši účast.
Bc. Miroslav Poništ – jednatel ZO ČSV Dolní Lomná
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Duben 17th, 2019
Milé včelařky, včelaři, funkcionáři,
touto cestou Vám chci popřát hodně klidu v nastávajících dnech Velikonočních svátků. Velikonoce vždy pro nás všechny znamenají období, kdy se členové rodin rádi setkávají. Naše děti a vnoučata nám předříkají koledy, které se naučily ve školkách, školách a od příbuzných. Těší se na pomlázku.
Pro křesťany tyto dny znamenají připomenutí si ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. A tedy novou naději.
Také včelaři s nadějí očekávají, že letošní rok bude pro nás a naše včely lepší než léta předešlá. Počasí nám zatím přeje a i o Velikonočních svátcích budou naše včelky velice aktivní a pracovité.
Pro nás včelaře toto období znamená také mnoho přípravných prací na nadcházející včelařskou sezónu, a proto Vám všem přeji, aby se tato sezóna vydařila a mohli jsme naše rodiny obdarovat včelími produkty, které jsou tak důležité pro zdravý vývoj našich potomků, blízkých, známých a věrných zákazníků.
Včelaření pro mnohé z nás není pouhým koníčkem, ale i posláním. Proto bych si přál, abychom si všichni v právě v těch nadcházejících dnech uvědomili důležitost našeho oboru pro přírodu a naše spoluobčany.
Na mnohých výročních členských schůzích našich ZO jsem měl možnost poděkovat včelařům, funkcionářům za tuto jejich práci. Tam, kde jsem se nedostal, tak právě i touto formou bych chtěl všem poděkovat za velké úsilí, které věnují svým včelstvům a tím i přírodě.
Za pár měsíců nám funkcionářům končí naše volební období jak ve svých ZO ČSV v okrese F-M, tak i v OO ČSV F-M, a proto bych si velmi přál, abychom zvládli všechny úkoly, které nás čekají a hlavně, abychom již nyní velice zodpovědně připravovali nové funkcionáře na práci a službu našim včelařům v jednotlivých ZO. Velmi důležité bude také to, které své zástupce vyšlete do OO ČSV F-M. Měli by to být lidé poctiví, pracovití, zodpovědní a hlavně lidé, kteří jsou ochotni věnovat v dnešní době spoustu času na úkor svého osobního života a rodiny k výkonu velmi náročné a zodpovědné práce v okresní organizaci ve prospěch našich včelařů.
Držím Vám všechny prsty, aby se Vám práce dařila a tím jste byli spokojenější, šťastnější a šířili kolem sebe dobrou náladu.
S úctou                 Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Duben 04th, 2019
Výdej léčiva proběhne tuto sobotu 06.04.2019 ráno v 08:30 hodin před Krajskou veterinární správou na Sadové ulici ve Frýdku (na Sadové 606 má OOČSV Frýdek-Místek kancelář) .
Ceny léčiva už víte z CISu a k této ceně bude připočtena doprava + manipulační poplatek.
Cenu dopravy + manipulační poplatek vám pošlu až mi bude doručeno léčivo a faktura (asi čtvrtek).
S pozdravem Radim Burda, tel. 777194373
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Březen 31st, 2019

Vážení přátelé včelaři a funkcionáři,

 

na našich stránkách zde naleznete informace k aktuálnímu a již schválenému dotačnímu programu na rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu začínajících i stávajících včelařů, případně jednotlivých základních organizací ČSV, z.s. a dalších spolků MS kraje.

 

Ačkoliv si již jednotlivé žádosti o dotace musí každý včelař či organizace podávat, dokladovat a samozřejmě i za tyto zodpovídat sami, přesto věříme, že budete dotace čerpat v hojném počtu, jako tomu bylo doposud. Přestože v uplynulých letech veškerou zodpovědnost a administrativní náročnost nesli především předseda a jednatel okresní organizace a i přes opakované a několikastupňové kontroly byly vždy dotace řádně zúřadované a závěry kontrol neshledaly žádných našich pochybení, pro další období se MS kraj rozhodl pro takovýto postup.

 

Ostatně komu by nedošla trpělivost s neustále se opakujícími absurdními podněty ke kontrolám, obstrukcím a nesmyslnému administrativnímu zatěžování ze stran některých našich „uvědomělých přátel“. I přesto jsem však připraven Vám být při čerpání dotací nápomocen.

 

S pozdravem Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Únor 02nd, 2019

  Návrh podpory včelařství v MSK pro rok 2019 (48,1 KiB, 222 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Leden 28th, 2019

Vážení,
přejeme Vám vše nejlepší a mnoho úspěchů do roku 2019. Dovolujeme si Vás obeznámit s důležitou informací, která se týká objednávání dotovaných léčivých přípravků pro včely v roce 2019.

Při kontrolách dotací ze strany SZIF v terénu se ukázalo, že si mnohde včelaři ani neuvědomují, že dostali a aplikovali dotované léčivo. Proto musí nově každá objednávka dotovaných přípravků obsahovat seznam včelařů, kteří si léčiva u své ZO objednali. Protože jedno balení léčiva může použít i více včelařů, není nutné přiřazovat počty balení léčiv ke konkrétním chovatelům, stačí seznam včelařů přiložený k celkové objednávce.

V praxi bude vše fungovat tak, že zdravotní referent ZO ČSV (nebo jiná pověřená osoba) vytvoří v systému CIS objednávku vč. seznamu včelařů a tu odešle přes CIS na OO ČSV (funkce „uložit a předat okresu“). Okresní organizace následně sumarizuje objednávky ZO do jedné hromadné objednávky OO, přičemž CIS vygeneruje schválený formulář „Hromadná objednávka přípravků pro včely v roce 2019″, který se potvrzený veterinárním lékařem odesílá do VÚVč Dol. Způsob zasílání finální objednávky se nemění, formulář lze poslat poštou nebo naskenovaný e-mailem. Seznamy včelařů se netisknou, ale zůstávají uloženy v CIS pro následnou kontrolu SZIF.
Návod na vytvoření a odeslání objednávky naleznete zde:http://manualcis.formsoft.cz/objednavka-leciv/m368

Bez těchto náležitostí nemůžeme dotaci vyřídit. Stejně jako v předchozích letech platí, že dotaci administrujeme pouze pro OO ČSV na maximálně 3, zcela výjimečně 4, objednávky (resp. faktury) ročně.

Pro distribuci léčiv platí následující termíny:
– Do 28.2.2019 přijímáme rámcové objednávky (odhad) požadovaného množství léčiva na celý rok 2019. Organizace, které pošlou rámcovou objednávku v termínu, budou upřednostněny.
– Chcete-li mít jistotu dodání Formidolu a Gabonu do 30. června, pošlete závaznou objednávku do 15. dubna 2019.
– Léčiva pro podzimní ošetření s dodáním do 30. září je nutno objednat do 30. června 2019.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Jan Machovec
Výroba léčiv

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Prosinec 19th, 2018

Vážení přátelé, včelařky a včelaři,

jen pár dnů nás dělí od Vánoc i Silvestra. I v tomto předvánočním shonu si mnozí z Vás najdou čas na rekapitulaci a bilanci stávajícího roku 2018. Věřím, že pro většinu z nás to byl rok úspěšný, šťastný a pohodový.

Děkuji Vám, přátelé, za veškerou spolupráci, kterou jste v letošním roce přispěli k tomu, aby naše společné snažení mělo smysl, a abychom společnými silami dosáhli v rámci možností těch nejlepších výsledků.

Přeji Vám krásné vánoční svátky v kruhu svých blízkých a do nového roku 2019 mnoho štěstí, pevné zdraví a včelaření s radostí a bez problémů!

V novém roce 2019 se těším opět s Vámi na spolupráci.

Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Prosinec 09th, 2018

Závazné termíny pro objednání léčiva v roce 2019:

15. březen 2019 a 14. červen 2019

Objednávky léčiv, stejně jako i ostatní záležitosti spadající do této oblasti a problematiky, směřujte na přítele Radima Burdu, tel. 777 194 373, e-mail: r.bugi@seznam.cz

Pro přehlednost a dohledatelnost je nutno léčiva objednávat prostřednictvím e-mailu !!! V kopii zašlete objednávku i na e-mail: okresfm@seznam.cz

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Listopad 13th, 2018

Oběžníky k dotaci 1.D

  Oběžník č. 1/2018 (346,5 KiB, 128 hits)

  Oběžník č. 2/2018 (1,0 MiB, 91 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Listopad 08th, 2018
Vážení přátelé, kolegové a funkcionáři ZO ČSV našeho okresu F-M,
tímto Vás srdečně zvu na zasedání OO ČSV F-M ,které se bude konat 9.12.2018 od 9.00 hodin na Sadová  ve F-M společenský sál (za rohem v přízemí) s tímto programem:
1. Úvod – přivítání hostů
2. Schválení programu
3. Došlá a odeslaná pošta,zpráva jednatele
4. Zpráva předsedy OO ČSV F-M a zpráva z vyšších svazových orgánů
5. Vystoupení hostů
6. Zprávy  :  a, pokladníka  – stav účtu k 30.11.2018 a hospodaření 2018
                      b, zdravotního referenta
                      c, kulturního referenta
                      d, referenta pro chov a pastvu
                      e, referenta pro práci s mládeži
                      f, hospodáře
                      g, OKK
7. Schválení účetní uzávěrky 2017
8. Schválení rozpočtu na rok 2019
9. Organizační   :  a, dotační tituly na rok 2019
                               b, schválení plánu práce na rok 2019
10. Občerstvení
11. Usnesení, diskuze a závěr
Prosím Vás o potvrzení účasti zástupce za jednotlivé ZO ČSV našeho okresu z důvodu objednání občerstvení do 3.12.2018. Věřím, že si najdete čas a účastníte se tohoto našeho zasedání, kde se můžeme společně i neformálně pobavit o našich radostech a starostech nejenom z našeho oboru Včelařství. Již nyní Vám děkuji za účast.
Těším se na setkání a s úctou    Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M
Category: Nezařazené  | Comments off