Author:
• Pátek, Září 22nd, 2017

Dobrý den, pane Ponište,

sděluji, že jsem všechny Vaše materiály v pořádku obdržela. Odboru životního prostředí a zemědělství jsem sdělila, že jsem v závěrečném vyúčtování dotace na podporu včelařských kroužků nenašla žádné nesrovnalosti.

Přeji vám mnoho hezkého ve vaší další práci a děkuji za příjemnou spolupráci.

 

Bc. Lea Drábová

kontrolor, oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory

odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Září 05th, 2017

Oběžník k administraci dotace 1.D

  Oběžník č. 1/2017 (1,2 MiB, 28 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Srpen 22nd, 2017

Vážení přátelé,

pro připomenutí uvádím, že dne 2.9.2017 se uskuteční aktiv zástupců ZO a OO ČSV, z.s. Moravskoslezského kraje, na který jste tímto srdečně zváni. Zde je pozvánka s programem a rovněž cestovní příkaz.

  Pozvánka (138,0 KiB, 46 hits)

  Cestovní příkaz (353,7 KiB, 30 hits)

S přáním hezkého dne a na setkání s Vámi se těší Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Červenec 06th, 2017

Tímto Vás zdravím přátelé, předsedové a funkcionáři ZO a OO ČSV F-M a zároveň srdečně zvu na aktiv funkcionářů ČSV MSK. Věřím, že účast a zastoupení z našeho okresu F-M budou jako vždy příkladné. Našeho aktivu se zúčastní i předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová. V zápisech ze zasedání OO ČSV F-M Vás rovněž vyzývám, abyste navrhli významné osobnosti z řad ZO našeho okresu na ocenění KKV. Tyto návrhy prosím zašlete do 10.8.2017 k mým rukám a budou schváleny na zasedání POO ČSV F-M z.s. dne 24.8.2017. Cestovní příkazy budou jako vždy proplaceny ČSV z.s. bezhotovostně převodem na Vaše bankovní účty, a proto si tyto údaje vezměte s sebou. Občerstvení ve formě obědu je zajištěno.

Děkuji za součinnost, přeji krásné letní dny a těším se na setkání s Vámi. Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Červen 14th, 2017

Přátelé včelaři, funkcionáři a vedoucí kroužků mládeže,

touto cestou Vám zasílám informace o podpoře MSK nám včelařům, kterou se podařilo zajistit. Podmínky a tím i motivace pro nás, abychom této dotace využili jsou opět o něco lepší než v loňském roce. Proto věřím, že tuto nabídku programu na obnovu úlů, a tím i na ozdravení našich včelstev, využijete. Budu se snažit tento program rovněž prosadit i pro příští rok, který by měl být tím třetím, a zároveň posledním, jak jsem Vás na mnohých setkáních informoval. Co se týče podpory VKM, myslím si, že investice do naší mládeže je velice potřebná a jednou se nám vrátí v podobě další včelařské generace. Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte mne e-mailem nebo tel. č. 608734855

Přeji Vám mnoho radosti a pohody.

Poništ Miroslav – předseda KKV ČSV z.s. MSK

 

„Bez včel by to ani v Moravskoslezském kraji nešlo

V první polovině května proběhlo letos již čtvrté jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Na programu byl také bod Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (MSK) obnovou včelích úlů v roce 2017. Prostřednictvím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na obnovu včelích úlů je v letošním roce snahou MSK podpořit žadatele, kteří mají požádáno o dotace v celkové výši 1,5 mil. Kč. Jedná se jak o registrované včelaře ze všech okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s., v MSK, tak včelaře neregistrované, vždy však pouze ve vztahu ke stanovištím včelstev na území MSK. Dotace budou použity na proplacení nákladů vynaložených na obnovu včelích úlů starších 15 let, které budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti novými nástavkovými úly nebo úly nenástavkovými. Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1300 Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným zasíťovaným dnem, umožňujícím varroamonitoring, a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky. Nejvýše 10 procent dotace pak může být příjemcem použito na související mzdové nebo cestovní náklady, na tisk či kopírování dokumentů, případně na pronájem prostor pro administraci.“

Celý článek Haló novin naleznete zde

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Červen 08th, 2017

Pro případné zájemce zde prezentuji doručenou nabídku sadebního materiálu pro včelařské účely.

  Materiál - včelaři (40,0 KiB, 78 hits)

Současně sděluji, že z důvodu zrušení kurzu přednášejícím Bc. Martinem Carbolem se dne 10.6.2017 neuskuteční v Dolní Lomné na Chatě Lučebník plánovaný celookresní kurz chovu matek. Děkuji za pochopení a přeji hezký den, Miroslav Poništ – předseda OO Frýdek-Místek.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Červen 06th, 2017

Přátelé a kolegové předsedové, jednatelé,

touto cestou Vám oznamuji, že náš limit pro okres F-M je vyčerpán. Měli jsme limit 277 úlů a počty, jenž jste mi nahlásili, mám zaevidovány. Proto Vás žádám o dodání vypsaných formulářů, které jsou na našich okresních webových stránkách. Jelikož někteří předsedové ZO nesplnili termín 27.5.2017 a nedodali počty na výměnů úlů, mohou dodat ještě žádosti a pokud nevyčerpá okres Ostrava a Karviná, tak budou uspokojeni i včelaři z těchto ZO. Termín podání uvedených tiskopisů (žádosti vyplněny bezchybně) stanovuji do 30.6.2017. Prosím posílejte vše na adresu:

Poništ Miroslav

Lidická 711/1

739 61 Třinec 6 – Lyžbice

nebo vhoďte do poštovní schránky. Pokud budete mít nějaký problém volejte !!!!!!!!!!!!

Děkuji Vám za součinnost a těším se na setkání  Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Květen 31st, 2017

V záložce Krajská veterinární správa jsou umístěna nová nařízení SVS z května 2017 k aktuálně zjištěným ohniskům MVP a ochranných pásem v okrese Frýdek-Místek. Pro ty, kteří si rádi zjišťují informace sami, ale neví přesně jak a kde se k těmto nařízením mohou dostat, je zde i uveden jednoduchý postup pro samostatné vyhledávání vydaných nařízení přímo na stránkách SVS. Postačí tři kliknutí a veškerá nařízení naleznete v přehledné tabulce. Za spolupráci v tomto ohledu děkuji příteli Jaroslavu Macháčovi.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Březen 17th, 2017

Vážení přátelé a přítelkyně, dovoluji si zde prezentovat vzorovou příručku pro pokladníky k vedení „účetnictví“ především základní organizace, včetně metodiky zpracované Ekonomickou komisí ČSV z.s. při RV.

  Metodika pro pokladníky - vedení účetnictví pro ZO (869,3 KiB, 130 hits)

  Vzorový deník (26,2 KiB, 74 hits)

  Zdanění odměn (14,4 KiB, 75 hits)

S přáním hezkého dne Miroslav Poništ – předseda ČSV, z.s. OO Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Únor 05th, 2017

Zde je informační zpráva pro jednotlivé ZO k objednávce léčiv pro letošní rok!

  Informace k objednávce léčiv 2017 (310,3 KiB, 211 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off