Okresní konference

Vážené přítelkyně včelařky a vážení přátelé včelaři,

 

POOČSV FM na svém zasedání dne 16. 7. 2020 schválilo termín konání Okresní konference 2020. Okresní konference se bude konat dne 5. 9. 2020 od 10.00 hod. – prezentace bude už od 9.30 hod. – ve venkovních prostorách areálu fotbalového hřiště v Horní Lomné. Tento prostor byl zvolen hlavně z důvodu dodržení hygienických opatření a doporučených rozestupů v souvislosti s koronavirovou pandemií.

 

Program Okonference je v Almanachu 2020, který jste obdrželi nebo si jej můžete stáhnout či prohlédnout na našich okresních stránkách. POO ČSV vyzývá všechny kandidáty a delegáty, kterých se to týká, aby na mailovou adresu okresfm@seznam.cz nejpozději do 25. 8. 2020 potvrdili účast z důvodu zajištění občerstvení.

 

Těšíme se na společné setkání a doufáme, že nám počasí bude přát! S pozdravem a přáním krásných letních dnů za OO ČSV FM Věra Cholavová.