Návrh plánu práce pro rok 2021

Vážení přátelé funkcionáři a členové výboru naší OO,

 

nejprve bych Vás chtěl opětovně informovat o nutnosti doručení originálů dokladů s uznatelnými výdaji k vyplacení administrace 1.D nejpozději do 31.12.2020 do sídla naší okresní organizace. Toto je v dohledné době nejakutnější záležitost k vyřízení, aby Vaše základní organizace zbytečně nepřicházely o finanční prostředky, jejichž výše zde již byla prezentována.

Chápu, že pro některé z našich přátel funkcionářů je přednější v dnešní pohnuté, a nadto i sváteční, době svolávat schůzky výboru do mrazivých dní na „zelené louky“ a v rozporu s vládními nařízeními, nicméně u těchto převažuje pouze zájem k vyvolání hysterie, chaosu a bez ohledu na kohokoli jiného, vyjma jich samotných a čistě jejich osobních zájmů. Omlouvám se Vám všem, že musíte být hromadně rozesílanými zprávami terčem jejich osobní exhibice, kterou bohužel nejsem schopen nijak ovlivnit, když i přímé výzvy k těmto rozesílatelům se zcela míjí účinkem. Opět Vás přátelé ubezpečuji, že stávající předsednictvo okresní organizace řádně plní veškeré své povinnosti do doby, než se předsednictva bude moci řádně a hlavně ve zdraví ujmout nově zvolené. Vyvolávání dojmu nenávratných škod tedy prosím berte jako ukázku malosti a nekompetentnosti některých individualit, které nelze jinak než brát jako ubohou součást našeho spolkového života.

Chod okresní organizace, stejně jako veškeré záležitosti dotýkající se Vašich základních organizací nejsou současnou situací nijak dotčeny.

Současně přikládám návrh plánu práce pro rok 2021 k seznámení a možnostem připomínkování před opětovnou ustavující schůzí výboru naší okresní organizace, o jejímž konání budou oprávněné osoby vyrozuměny ihned, jakmile to okolnosti umožní.

  Návrh plánu práce pro rok 2021 (59,0 KiB, 337 hits)

 

Miroslav Poništ – stávající předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek