Limit pro obměnu úlů z dotace MS kraje

Přátelé a kolegové předsedové, jednatelé,

touto cestou Vám oznamuji, že náš limit pro okres F-M je vyčerpán. Měli jsme limit 277 úlů a počty, jenž jste mi nahlásili, mám zaevidovány. Proto Vás žádám o dodání vypsaných formulářů, které jsou na našich okresních webových stránkách. Jelikož někteří předsedové ZO nesplnili termín 27.5.2017 a nedodali počty na výměnů úlů, mohou dodat ještě žádosti a pokud nevyčerpá okres Ostrava a Karviná, tak budou uspokojeni i včelaři z těchto ZO. Termín podání uvedených tiskopisů (žádosti vyplněny bezchybně) stanovuji do 30.6.2017. Prosím posílejte vše na adresu:

Poništ Miroslav

Lidická 711/1

739 61 Třinec 6 – Lyžbice

nebo vhoďte do poštovní schránky. Pokud budete mít nějaký problém volejte !!!!!!!!!!!!

Děkuji Vám za součinnost a těším se na setkání  Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M