Pro ty, kdo by si chtěli sami vyhledávat nejaktuálnější nařízení KVS SVS pro Moravskoslezský kraj, zde je odkaz na stránky SVS

https://www.svscr.cz/uredni-deska/

kde v roletce „Oblast“ vyberete z nabídky KVS SVS pro MS kraj. Do políčka „Název“ zadejte slovo NAŘÍZENÍ a poté klikněte na tlačítko Vyhledat. Následně se vám zobrazí nejaktuálnější nařízení. Pro včelaře, kteří internetu příliš neholdují, zde budou dle našich možností prezentována vybraná nařízení. V případě, že je Vám známo nařízení, které by bylo vhodné zde uvést, prosím o jeho přeposlání na shaft2@seznam.cz či alespoň uvedení, o jaké nařízení či jiný důležitý dokument se jedná, abych jej mohl vyhledat a umístit zde.

Na následujícím odkazu: https://www.svscr.cz/5-mezinarodni-seminar-zdravotni-problematika-v-chovech-vcel/  naleznete veškeré prezentace přednesené na 5. mezinárodním semináři zaměřeného na zdravotní problematiku včel, který se uskutečnil 8. 2. 2018 v Brně.

Rok 2018

Nařízení SVS KVS MS kraje 2018 – Mor včelího plodu

  Nařízení SVS 3/2018 - MVP - ohnisko Mosty u Jablunkova (228,3 KiB, 27 hits)

  Nařízení SVS 4/2018 - MVP - ohnisko Kozlovice (229,7 KiB, 23 hits)

  Nařízení SVS 5/2018 - MVP - ohnisko Třanovice (324,0 KiB, 21 hits)

  Nařízení SVS 6/2018 - MVP - ohnisko Třanovice (323,4 KiB, 16 hits)

  Nařízení SVS 7/2018 - MVP - ohnisko Mosty u Jablunkova (229,6 KiB, 18 hits)

  Nařízení SVS 8/2018 - MVP - ohnisko Třanovice (228,8 KiB, 14 hits)

  Nařízení SVS 9/2018 - MVP - ohnisko Kozlovice (229,7 KiB, 19 hits)

  Nařízení SVS 11/2018 - MVP - ohnisko Myslík (229,7 KiB, 18 hits)

  Nařízení SVS 13/2018 - MVP - ohnisko Mosty u Jablunkova (229,8 KiB, 7 hits)

  Nařízení SVS 14/2018 - MVP - ohnisko Myslík (231,7 KiB, 8 hits)

  Nařízení SVS 15/2018 - MVP - ohnisko Raškovice (307,9 KiB, 9 hits)

 

Rok 2017

Očekávaná novela veterinárního zákona č. 302/2017 a novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 vyšly ve Sbírce zákonů ČR 2017 částka 104 dne 19. 9. 2017. Účinnosti nabývají změny veterinárního zákona 1. 11. 2017 a rostlinolékařského zákona 1. 12. 2017. Do té doby očekáváme, že vyjdou příslušné prováděcí předpisy. Komentáře ke změnám se připravují.

  Novela veterinárního a rostlinolékařského zákona (856,9 KiB, 65 hits)

Nařízení SVS KVS MS kraje 2017 – Mor včelího plodu

  Nařízení SVS 10/2017 - MVP - ohnisko Raškovice (268,4 KiB, 181 hits)

  Nařízení SVS 11/2017 - MVP - ohnisko Písečná (268,0 KiB, 172 hits)

  Nařízení SVS 12/2017 - MVP - ohnisko Kozlovice (268,0 KiB, 133 hits)

  Nařízení SVS 14/2017 - MVP - ohnisko Myslík (269,0 KiB, 130 hits)

  Nařízení SVS 16/2017 - MVP - ohnisko Písečná (268,1 KiB, 47 hits)

  Nařízení SVS 18/2017 - MVP - ohnisko Mosty u Jablunkova (268,1 KiB, 43 hits)

  Nařízení SVS 20/2017 - MVP - ohnisko Myslík (235,9 KiB, 42 hits)

  Nařízení SVS 30/2017 - MVP - ohnisko Návsí (227,0 KiB, 65 hits)

  Nařízení SVS 32/2017 - MVP - ohnisko Myslík (227,6 KiB, 44 hits)

  Nařízení SVS 33/2017 - MVP - ohnisko Kozlovice (225,0 KiB, 52 hits)

Nařízení SVS z března 2017 k předjarnímu ošetření včelstev – Varoáza

  Nařízení SVS - opatření k varoáze (444,8 KiB, 164 hits)

Boj proti varroáze: Nová léčiva zařazená do přílohy nařízení vlády č. 197/2005 Sb.

Plné znění naleznete na svazovém webu, odkaz zde:

Písemné materiály k probíraným tématům na Semináři prohlížitelů dne 21.1.2017

  Novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (1,9 MiB, 131 hits)

  Návrhy na změny prováděcích vyhlášek k zákonu (635,1 KiB, 111 hits)

  Definice - malé množství medu (12,2 KiB, 161 hits)

Vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou – JEN CO SE TÝKÁ VČEL !!!

  Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (242,5 KiB, 129 hits)

Plné znění naleznete na svazovém webu, odkaz zde: