Sídlo spolku : 

Miroslav Poništ
Dolní Lomná 243E
739 91 Jablunkov

Tel.: 608 734 855              e-mail: m.ponist@seznam.cz

IČO okresní organizace: 00434990

Kancelář okresní organizace:

Sadová 606 (8. patro)

738 01 Frýdek-Místek

Adresa pro doručování veškeré korespondence:

Okresní organizace ČSV, z.s. Frýdek – Místek

Miroslav Poništ

Lidická 711

739 61 Třinec – Lyžbice

Jednatel : 

Ing. Josef Kohut
Mosty u Jablunkova 960,
739 98 Mosty u Jablunkova

tel.: 605 325 446               e-mail: oofrydekmistek@vcelarstvi.cz

Nákazový referent :

Mgr. Václav Kožušník

tel.: 603 258 709             e-mail : V.Kozusnik@seznam.cz