Informace pro naše včelaře !!!

Od 1.4.2018 v sídle našeho spolku OO ČSV F-M na ul. Sadová 606, 8. patro, bude každý čtvrtek od 14:00 – 18:00 hodin tato kancelář k dispozici našim včelařům a funkcionářům ZO našeho okresu.

Jistě Vás bude zajímat jaké služby pro naše včelaře chystáme:

1) Rádi pomůžeme a poradíme ve všech oblastech našeho oboru včelařství
2) Výměna mezistěn za vlastní vosk v ceně 35,- Kč/kg
3) Prodej mezistěn pokud nemáte svůj vosk  330,- Kč/kg
4) Výkup vosku – pouze od členů ČSV našeho okresu s evid. dohledatelnosti za min. cenu 230,- Kč / kg podle kvality  vytavení
5) Kopírování listin pro naše funkcionáře
6) Příjem pošty – snížení finanční zátěže našich ZO z důvodu vysokých cen poštovného

Přátelé včelaři, po mnoha letech se POO ČSV F-M podařilo zajistit důstojné místo pro naše funkcionáře, kde se mohou detailněji seznámit s činností funkcionářů našeho okresu. Mohou si zde i prostudovat veškeré dostupné materiály jak z našeho okresu, kraje, ale i z vyšších svazových orgánů.
Věřím, že tyto naše prostory budou místem, kde vyřešíme mnoho různých Vašich požadavků a sami se na vlastní oči přesvědčíte, že jsme se vydali správným směrem.
Na setkání se těšíme a za celé POO ČSV F-M Vám přejeme hezké jarní dny a úspěšný včelařský rok 2018.

S úctou Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M, tel. 608734855