Informace předsedy OO

Zdravím Vás přátelé funkcionáři,

doufám, že jste ve zdraví oslavili letošního Silvestra a šťastně vykročili do letošního roku. Jak jsem již dříve avizoval, čeká nás hodně práce již od prvních dnů nového roku 2018, jelikož nám KÚ MSK stanovil termíny podání dotačních titulů na leden 2018. Na zasedání ve F-M dne 2.12.2017 jsem Vás informoval, že pokud budou chtít včelaři jednotlivých ZO i v letošním roce požadovat dotaci na úly, tak prosím Vás napište mi do termínu 12.1.2018 kolik budete požadovat celkem úlů na výměnu za své ZO. Pokud si nestanovíte tyto limity nemusí být následně Vašim žádostem vyhověno, a proto Vás opakovaně prosím o součinnost a dodržení stanoveného termínu.
Pro dotace na včelařské kroužky si můžete žádat každý jednotlivý zřizovatel, pokud má právní subjektivitu, ale termín žádostí je stanoven do 19.1.2018. Pokud budete potřebovat výpomoc se žádostmi, rádi Vám pomůžeme jako OO ČSV F-M.
Co mně však mrzí je to, že za rok 2016 neměly z různých příčin a chyb 2 ZO  ukončenou bezchybnou uzávěrku v CISu. Které to byly jsem několikrát uváděl ve svých vystoupeních. Za rok 2017 je to bohužel již 6 ZO. Nebudu je tady zatím jmenovat, ale žádám jednatele a pokladníky ZO, aby věnovali svým uzávěrkám patřičnou pozornost. Taktéž platby na sekretariát nedoporučuji provádět na poslední dny v roce, proč jsem Vám vysvětloval. Na bezchybných uzávěrkách jsou vázány i finanční prostředky pro OO ČSV F-M na činnost.
Rovněž je třeba odevzdávat i seznamy včelařů, kteří léčili svá včelstva aerosolem v termínu do 31.1.2018 a budou požadovat dotaci. Tyto seznamy už máte určitě vyhotoveny s podpisy včelařů ve Vašich ZO.
Některé ZO ještě nezaplatily příspěvek 1,- Kč / včelstvo pro OO ČSV F-M. Zde je každoročně stanoven termín 31.12.
Na závěr bych Vám znovu chtěl všem popřát hodně sil a nervů při plnění náročných úkolů, které nás v letošním roce čekají a věřím, že se potkáme na Vaších výročních schůzích, kde Vám budu moci být nápomocen a podám i další důležité informace pokud budete mít zájem.

Přeji krásné dny Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M, tel.: 608734855