Informace k aktivu funkcionářů ČSV, z.s. MS kraje

Tímto Vás zdravím přátelé, předsedové a funkcionáři ZO a OO ČSV F-M a zároveň srdečně zvu na aktiv funkcionářů ČSV MSK. Věřím, že účast a zastoupení z našeho okresu F-M budou jako vždy příkladné. Našeho aktivu se zúčastní i předsedkyně svazu Mgr. Jarmila Machová. V zápisech ze zasedání OO ČSV F-M Vás rovněž vyzývám, abyste navrhli významné osobnosti z řad ZO našeho okresu na ocenění KKV. Tyto návrhy prosím zašlete do 10.8.2017 k mým rukám a budou schváleny na zasedání POO ČSV F-M z.s. dne 24.8.2017. Cestovní příkazy budou jako vždy proplaceny ČSV z.s. bezhotovostně převodem na Vaše bankovní účty, a proto si tyto údaje vezměte s sebou. Občerstvení ve formě obědu je zajištěno.

Děkuji za součinnost, přeji krásné letní dny a těším se na setkání s Vámi. Mirek Poništ – předseda OO ČSV F-M