Návrh podpory včelařství v MSK pro rok 2019 (48,1 KiB, 352 hits)

 

Přeji hezký den,

 

v souvislosti se schváleným dotačním programem „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ (Rada kraje na své schůzi dne 26. 3. 2019 usnesením č. 59/5310),

Vám v příloze zasílám veškeré informace, které jsou rovněž zveřejněny na stránkách Moravskoslezského kraje.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2019-127324/

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz.

Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 5. 2019 (9:00 hod) do 28. 6. 2019 (13:00 hod), alokace je 2. mil Kč, dle data a času podání žádosti.

V případě dotazů, případných nejasností apod. se na mne obracejte a níže uvádím základní informace.

 

S pozdravem

Bc. Vladana Neuwirtová

referentka pro ochranu přírody a zemědělství

oddělení ochrany přírody a zemědělství

odbor životního prostředí a zemědělství

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

  1. října 117

702 18  Ostrava

telefon: 595 622 532

e-mail: vladana.neuwirtova@msk.cz

www.msk.cz

 

  Podmínky dotačního programu Podpora včelařství v MSK (307,1 KiB, 188 hits)

  Příloha č. 1 - žádost (107,7 KiB, 142 hits)

  Příloha č. 2 - závěrečné vyúčtování realizace předmětu (318,6 KiB, 148 hits)

 

 

Dobrý den, v příloze zasílám Protokol o likvidaci starých úlů –  pro dotaci z dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2019. Tato příloha nemusí být v této podobě, ale pokud žadatel nebudeme mít nic na potvrzení, tak se dá použít přiložený protokol. Stačí potvrzení ZO, proto bych Vás požádala o předání informace i těmto organizacím případně žadatelům.

S pozdravem

Ing. Renata Klišová
referent ochrany zemědělského půdního fondu
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18  Ostrava
telefon: 595 622 530
e-mail: renata.klisova@msk.cz
www.msk.cz

 

  Protokol o likvidaci starých úlů (41,5 KiB, 145 hits)

 

 

Dobrý den,

dle dohody posílám v příloze zápis z jednání včelařů a také prezentaci.

 

  Zápis z jednání včelařů 20.11.2019 (19,5 KiB, 83 hits)

  Podpora včelařství v MSK v roce 2019 (429,9 KiB, 59 hits)

 

S pozdravem Ing. Renata Klišová

Krajský úřad MS kraje

referent pro ochranu zemědělského půdního fondu

odbor životního prostředí a zemědělství