Archive for the Category ◊ Nezařazené ◊

Author:
• Neděle, Září 20th, 2020

Vážení přátelé,

někteří z Vás nepochybně zaregistrovali, že od časných ranních hodin dne 14.9.2020 do cca 23:30 hodin dne 19.9.2020 (aspoň v tuto dobu jsem čátečné obnovení funkčnosti zaregistroval, přičemž ještě v cca 21:00 hodin web nefungoval) byl náš okresní web zcela mimo provoz. Někteří z Vás se rovněž se svým dotazem na mou osobu obraceli.

Chtěl bych jen pro vysvětlení situace uvést, že logicky ruku v ruce s tím, jsem nebyl schopen ani žádné správy obsahu stránek. Pro paranoidně „nakažené“ podotýkám, že tuto situaci jsem opravdu nebyl schopen nikterak ovlivnit, stejně jako jsem neměl jinou možnost než (stejně jako Vy) čekat až se vše vrátí do normálu.

Společnost Gransy s.r.o., kterážto je od vzniku našich stránek správcem domény a poskytovatelem hostingu, čelila kybernetickému útoku, pročež bylo několik stovek tisíc domén, které spravuje, mimo provoz. Blíže viz. https://www.facebook.com/gransycom

Administrace stránek byla plně obnovena v průběhu dnešního dne (20.9.2020), tedy nedojde-li k nějaké další mimořádné situaci, měl by provoz stránek již dále běžet bezproblémově. Pokud byste zaregistrovali nějakou podstatnou změnu či jakýkoliv problém, neváhejte mě na toto upozornit.

Podotýkám, že data na serverech údajně napadena nebyla, alespoň jsem nezaregistroval jakýkoliv problém v obsahu či funkčnosti našich stránek.

 

S pozdravem a přáním hezkého večera, Miroslav Poništ – správce webu.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Září 13th, 2020

Dne 21.9.2020 v 17:30 hodin se v Horní Lomné č.p. 128 koná ustavující schůze VOO ČSV, z.s. Frýdek-Místek, na kterou Vás tímto srdečně zvu.

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Září 04th, 2020

  Oběžník č. 2/2020 (709,5 KiB, 33 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Srpen 31st, 2020

Vážení přátelé, vedoucí VKM,

sešel se rok s rokem a OO ČSV Frýdek-Místek připravuje už druhý ročník výstavy „Příroda a včely“. Tato akce proběhne dne 12. 9. 2019 na nádvoří Slezskoostravského hradu. Podrobnější informace o připravované výstavě najdete v přiloženém letáku. Součástí této výstavy bude i soutěž VKM o hodnotné ceny. Proto se na Vás obracíme s dotazem, zda se soutěže zúčastníte se svými členy včelařského kroužku. Abychom stihli vše včas připravit, zašlete nám, prosím, potvrzení o Vaší účasti (či neúčasti) co nejdříve, nejpozději do 4. 9. 2020. Samozřejmě opět budeme rádi, když nám pomůžete při samotné soutěži i při její přípravě.

  Příroda a včely 2020 - plakát (679,9 KiB, 29 hits)

Přeji Vám krásné poslední prázdninové dny!

S pozdravem Věra Cholavová – administrace OO ČSV FM

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Srpen 07th, 2020

Vážené přítelkyně včelařky a vážení přátelé včelaři,

 

POOČSV FM na svém zasedání dne 16. 7. 2020 schválilo termín konání Okresní konference 2020. Okresní konference se bude konat dne 5. 9. 2020 od 10.00 hod. – prezentace bude už od 9.30 hod. – ve venkovních prostorách areálu fotbalového hřiště v Horní Lomné. Tento prostor byl zvolen hlavně z důvodu dodržení hygienických opatření a doporučených rozestupů v souvislosti s koronavirovou pandemií.

 

Program Okonference je v Almanachu 2020, který jste obdrželi nebo si jej můžete stáhnout či prohlédnout na našich okresních stránkách. POO ČSV vyzývá všechny kandidáty a delegáty, kterých se to týká, aby na mailovou adresu okresfm@seznam.cz nejpozději do 25. 8. 2020 potvrdili účast z důvodu zajištění občerstvení.

 

Těšíme se na společné setkání a doufáme, že nám počasí bude přát! S pozdravem a přáním krásných letních dnů za OO ČSV FM Věra Cholavová.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Červenec 10th, 2020
Vážení přátelé, včelařky a včelaři,
v pondělí 22.6.2020 jsem Vám zaslal informaci o plánovaném termínu konání okresní konference. Zároveň jste byli vyzváni, abyste se k tomuto termínu za Vaši ZO vyjádřili (termín vyhovuje – nevyhovuje). Všem jsme dali možnost se k termínu vyjádřit, ale z 28 oslovených ZO odpovědělo pouze 11 ZO a větší polovině z nich termín nevyhovoval.
S ohledem na tuto skutečnost, i na to, že se v našem okrese opět zpřísnila opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, Vám oznamuji, že se v původně plánovaném termínu okresní konference konat nebude.
O dalším termínu konání okresní konference rozhodnou členové POO ČSV FM na svém zasedání dne 16. 7. 2020.
S přátelským pozdravem Mgr. Václav Kožušník – jednatel OO ČSV FM
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Červen 28th, 2020

Vážení přátelé,

v návaznosti na probíhající výroční členské schůze a okresní konference, Vám připomínáme a v příloze zasíláme návody, jak postupovat při předávání přístupových údajů do CIS a do e-mailové pošty (v případě změn uživatelů).

  Jak předat práva do CIS (210,4 KiB, 57 hits)

  Jak předat práva do Google účtu (142,0 KiB, 58 hits)

S pozdravem

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Červen 21st, 2020

Vážení přátelé,

na níže uvedeném odkazu je pro Vás k dispozici ke stažení almanach naší okresní organizace, vztahující se k období let 2015-2020. S ohledem na velikost souboru (cca 180 MB) a datového limitu vkládání souborů na okresní web jsem zvolil uložení na google účtu ZO ČSV, z.s. Dolní Lomná, odkud je možné si jej v případě zájmu stáhnout.

Almanach OO ČSV, z.s. Frýdek-Místek 2015-2020

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů s odkazem a stažením souboru mne neváhejte kontaktovat na e-mailu shaft2@seznam.cz či telefonicky na 724296630. Soubor je klasickým dokumentem PDF.

Miroslav Poništ – správce webu.

 

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Červen 21st, 2020

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám informaci k možnosti čerpání EU dotace na propagační materiály.

  Info pro ZO a OO - EU dotace (16,0 KiB, 65 hits)

S pozdravem

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

 

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Červen 03rd, 2020

Vážené funkcionářky a funkcionáři, přítelkyně a přátelé včelaři,

 jak jsem Vás už informoval, POO ČSV FM dne 14. 5. 2020 dohodlo termín zasedání VOO ČSV FM na 19. 6. 2020 v 17.00 hod. Stále platí i náš požadavek na potvrzení účasti Vašich zástupců na tomto zasedání, kteří byli navrženi Vašimi základními organizacemi do VOO ČSV FM a do OKK, nejpozději do 12. 6. 2020 na mailovou adresu okresfm@seznam.cz.

Protože zatím neproběhly výroční členské schůze v ZO ČSV Krmelín a Dolní Domaslavice, není možné uskutečnit okresní konferenci v plánovaném termínu. Nový termín konání okresní konference bude stanoven na výše zmíněném zasedání VOO ČSV FM dne 19. 6. 2020 a budu Vás o něm včas informovat.

S úctou a přáním hezkých dnů

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV FM

Category: Nezařazené  | Comments off