Archiv pro rubriku: Nezařazené

Nové webové stránky

Vážení přátelé včelaři,

předkládáme vám dnes nové webové stránky naší Okresní organizace Frýdek-Místek, které od této chvíle najdete na odpovídající adrese: www.oocsvfm.cz.

Neusurpujeme si ani právo na dokonalost a ani patent na bezchybnost. Našim cílem bylo vytvoření jednoduchých a přehledných stránek, které budou hovořit srozumitelným včelařským jazykem. Takových, které budou nejen aktuálně informovat, ale také vzdělávat a otevírat včelařská témata, která nás obklopují, stejně jako upozorňovat na akce, které se kolem nás konají, a které souvisejí se včelařským rokem a oborem. Věřím, že informace zde nalezené vám budou vždy k užitku, budete se na naše stránky rádi vracet a využívat je nejen pro fungování vašich základních organizací, ale i pro rozšíření svých vlastních znalostí a zkušeností ze včelařské praxe. Budeme rovněž rádi za vaše podněty a náměty, jak po stránce informační, tak i po stránce funkční. Jen takovou interakcí totiž udržíme stránky zajímavé a živé. Velký dík patří přítelkyni Monice Navrátilové, která dokázala s velkým nasazením a v relativně krátkém časovém úseku zhmotnit tuto myšlenku stránek pro včelaře nejen našeho včelařského spolku. Ať jsou tedy pro vás vždy zdrojem přemýšlení o oboru se společenským přesahem, jakým včelařství jednoznačně je.

Rozešlete, prosím, tento email svým členům základních organizací. Rovněž prosíme o kontrolu uvedených údajů a případnou zpětnou vazbu. Osobní telefonní čísla a emaily jednotlivých funkcionářů ZO jsme neuváděli, nemáme vaše souhlasy. Pokud by někdo chtěl kontakty na svou osobu na webu zveřejnit, kontaktujte nás, prosím, na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Budete-li mít nyní i v budoucnu jakýkoli příspěvek ke zveřejnění, pozvánku na vámi konanou akci, případně fotografie z proběhlých akcí s krátkým komentářem, budeme rádi za jejich zaslání.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek – předseda OO ČSV F-M

Informace k naší okresní organizaci

Vážení přátelé,

tímto bych chtěl informovat, že jsem před pár minutami předal z pověření „starého“ předsednictva naší okresní organizace tomu novému veškeré informace a přístupy k „elektronické správě“ OO, tedy okresnímu e-mailu, CISu i těchto našich webových stránek. V případě potřeby a s dotazy se tedy dále již prosím obracejte na nové předsednictvo.

Za sebe bych se chtěl s vámi tímto rozloučit a poděkovat vám za spolupráci, za vaše připomínky, upozornění i podněty, zejména tedy k obsahu našich stránek. Bylo mi ctí svými skromnými možnostmi se podílet na chodu okresu a „sloužit“ vám či pomoct v tomto směru, který asi není úplně pro každého. Pevně věřím, že jsem snad i vám byl v tomto „elektronickém“ prostředí v něčem přínosem a nezklamal vaši důvěru, kterou jste mi tehdy v Oldřichovicích dali. Těším se, že se budeme spolu i nadále potkávat a sdílet zde potřebné, ale i aktuální informace k problematice včelaření či naší OO. Přeji vám hlavně hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě, v neposlední řadě pak také samozřejmě se včelkami.

S přátelským pozdravem Miroslav Poništ ml. – nyní už jen řadový člen okresního výboru 😉

Zasedání VOO ČSV F-M

Vážení přátelé a kolegové,

touto cestou svolávám Výbor naší OO ČSV F-M na 14.10.2021 v 16.30 hod do Horní Lomné č.p.128 (sídlo spolku ZO ČSV D. Lomná) s tímto programem:

1. Úvod

2. Došlá a odeslaná pošta

3. Schválení hospodaření OO ČSV F-M za rok 2020

4. Návrh a schválení rozpočtu OO ČSV F-M na rok 2021

5. Plán práce OO ČSV F-M na rok 2021

6. Zprávy referentů OO ČSV F-M

7. Zpráva OKK

8. Organizační

9. Diskuze a závěr

Vaše účast je velmi důležitá a proto prosím o její potvrzení do 12.10.2021 !!!

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

Odkaz na aktuální opatření v souvislosti s COVID- 19 zde.

Výstava „Příroda a včely“ v novém prostředí

I přes všechny překážky a omezení se naší Okresní organizaci ČSV Frýdek-Místek podařilo i letos uspořádat už 3. ročník výstavy „Příroda a včely“.  V kouzelném areálu ostravského Bělského lesa proběhla 11. září 2021 další vydařená akce s několikatisícovou návštěvností, ke které nemalou měrou přispělo letní počasí, a dobrá spolupráce s naším partnerem Lesy ČR, pořádajícím Festival dřeva a Den v lese. Naším společným mottem je výchova dětí ke kladnému vztahu k přírodě, lesu a všemu živému, co s tím souvisí.

Naše prezentace včelaření a spolkového života byla určena hlavně pro širokou veřejnost a mládež, která se s chutí zapojovala do připravených soutěží a kvízů. Nejmenší děti vybarvovaly omalovánky, rodiče nafukovali balónky, a odměnou pro každého soutěžícího byla sklenice medu, propagační a upomínkové předměty s logem ČSV a chutné medové pečivo. Odměnou pro nás pořadatele byly nadšené děti, kterým jsme mohli dárky předat. Návštěvníci také měli možnost sledovat, jak se odlévají nebo stáčejí svíčky ze včelího vosku, a při ochutnávce medu nás překvapilo, kolik dětí tu poprvé okusilo pravý včelí med. Jsme rádi, že jsme tímto způsobem pomohli rozšířit znalosti nejen v oboru včelaření, ale i seznámit návštěvníky s dalšími včelími produkty, propolisem či pylem.

Jako každoročně zde proběhly naše již tradiční soutěže o nejlepší med, nejlepší medovinu a nejkrásnější perník, který zdobily naše šikovné včelařky.

Poděkování patří náměstku hejtmana MSK panu Janu Krkoškovi, MBA, který nad touto akcí převzal záštitu, stejně tak patří obrovský dík za finanční podporu z MSK a ČSV, bez kterých by se výstava nemohla uskutečnit. Z pozice předsedy OO ČSV Frýdek-Místek chci poděkovat všem ochotným organizátorům z řad funkcionářů našeho okresu, a to Bc. Miroslavu Poništovi ml., Jaroslavu Bartákovi, Radimovi Březinovi a Věrce Cholavové, kteří zajišťovali tyto výstavy po celé roky, ale také nevčelařům, kteří jsou našimi příznivci a rádi nám vypomohli.

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV Frýdek-Místek

foto z akce naleznete zde.

3. ročník výstavy „Příroda a včely“

Vážení přátelé,

i v letošním roce OO ČSV Frýdek-Místek připravuje výstavu „Příroda a včely“. Tato akce proběhne dne 11. 9. 2021 od 11:00 hodin v Bělském lese Ostrava. Podrobnější informace k připravované akci najdete v přiloženém letáku a tímto vás jménem naší OO na výstavu srdečně zvu.

V případě vašeho zájmu na osobní účasti při přípravě a realizaci akce, nebo alespoň poskytnutí vzorků medu, medoviny nebo perníku do soutěží o hodnotné ceny, tuto iniciativu samozřejmě velmi uvítáme. Neváhejte nás tedy kontaktovat nejlépe e-mailem na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz, popř. na mém tel. č. 608 734 855.

  Příroda a včely 2021 - plakát (684,2 KiB, 136 hits)

S pozdravem Miroslav Poništ – předseda OO ČSV FM

Dětský den se včelaři v Horní Lomné

Vážené přítelkyně a přátelé, včelařky a včelaři,

srdečně Vás a hlavně včelařskou mládež zveme na Dětský den v Horní Lomné, který se koná v sobotu 5. 6. 2021. Pro děti je připraveno 10 soutěžních disciplín a po jejich absolvování hodnotné odměny, na jejichž zajištění svým dílem přispěla i naše OO ČSV Frýdek-Místek.

Pokud by někdo z Vás měl zájem podílet se i na organizaci této akce, ozvěte se nám, vřele uvítáme každou pomocnou ruku!

Těšíme se na setkání s Vámi a doufáme, že celé akci bude nakloněno také počasí.

Za VOO ČSV Frýdek-Místek
Věra Cholavová, tel.: 608 363 254

Blahopřání k životnímu jubileu.

Dne 12. května 2021 oslavil ve zdraví své 100. narozeniny náš včelařský přítel a dlouholetý člen Českého svazu včelařů, pan Ludvík Jurzykowski ze ZO Dolní Lomná. Bylo nám velkou ctí mu k tomuto nadmíru významnému výročí poblahopřát a poděkovat za jeho celoživotní práci.

Pan Jurzykowski své první včelstvo dostal od svého otce ke svým 10. narozeninám a tento fyzicky i časově náročný „koníček“ ho provázel celým jeho dalším životem. Přestože ke včelaření patří dlouhověkost a včelaři jsou i v devadesáti letech aktivní, je to za celou dobu existence ZO Dolní Lomná jediný člen a vzácný přítel, který oslavil tak úctyhodné výročí, a nadto se doslova devět desítek let svého bohatého života aktivně včelařením zabýval. Včelám se věnoval i profesionálně, když v letech 1950 až 1959 jako zaměstnanec Státních lesů pečoval o zhruba 300 včelstev rozmístěných na území Dolní Lomné v pralese Mionší, na Polaně, Kamenitém a Smyrečí. Odchoval nespočet včelích matek a vytvořil nepočítaně oddělků. Ještě na jaře loňského roku s pomocí místních včelařů odchytával včelí roje.

Síly však s úctyhodným věkem ubývají, a proto s ohledem na svou fyzickou kondici se pan Jurzykowski rozhodl ve svých 100 letech aktivní včelaření symbolicky „zakončit“ a svá současná 4 včelstva daroval do péče ZO Dolní Lomná. Pečlivost, pilnost a zodpovědnost, to jsou kréda pana Jurzykowkého a včely k jeho životu samozřejmě i nadále neoddělitelně patří.

Ačkoliv miluje svůj kraj, kde vyrostl i prožil celý dosavadní život, při svém vyprávění vzpomněl i na svou „lásku“, kterou byly Vysoké Tatry, kam jako „lovec beze zbraní“ jezdil dlouhá léta obdivovat a pozorovat místní přírodu. Nelze rovněž ani opomenout jeho celoživotní zálibu v řezbářství, z jehož tvorby je patrná inspirace jak v krajových motivech, tak dobových postavách, ale i včelách. K letošnímu 90. výročí založení ZO Dolní Lomná současně věnoval krásnou památeční dřevořezbu, za kterou jsme mu velmi vděční. Do dalších let tedy opětovně přejeme nejen mnoho radosti a štěstí, ale i vitality a především pevné zdraví!

Za ZO ČSV Dolní Lomná předseda Miroslav Poništ a jednatel Bc. Miroslav Poništ.

Přehledy (ne)odevzdaných výkazů ZO

Dobrý den,


přílohou Vám zasílám přehled jednotlivých ZO z Vašeho okresu, která předala/nepředala výkazy na soud (od roku 2016 do současnosti). Prosím o předání na jednotlivé ZO s žádostí o vyplnění výkazů v CISu (pozor na to, aby byly částky uvedeny v tisících Kč), podpis (předsedy a jednatele ZO) a zaslání na můj email (není nutné přehledy zasílat poštou). 

  Frýdek-Místek (12,2 KiB, 179 hits)

Připomínám, že každoroční zveřejnění Přehledu o majetku a závazcích jednotlivých ZO/OO v rejstříkovém soudu je od roku 2016 zákonnou povinností.


Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den
Kateřina Brodská



Český svaz včelařů, z. s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1