Blahopřání k životnímu jubileu.

Dne 12. května 2021 oslavil ve zdraví své 100. narozeniny náš včelařský přítel a dlouholetý člen Českého svazu včelařů, pan Ludvík Jurzykowski ze ZO Dolní Lomná. Bylo nám velkou ctí mu k tomuto nadmíru významnému výročí poblahopřát a poděkovat za jeho celoživotní práci.

Pan Jurzykowski své první včelstvo dostal od svého otce ke svým 10. narozeninám a tento fyzicky i časově náročný „koníček“ ho provázel celým jeho dalším životem. Přestože ke včelaření patří dlouhověkost a včelaři jsou i v devadesáti letech aktivní, je to za celou dobu existence ZO Dolní Lomná jediný člen a vzácný přítel, který oslavil tak úctyhodné výročí, a nadto se doslova devět desítek let svého bohatého života aktivně včelařením zabýval. Včelám se věnoval i profesionálně, když v letech 1950 až 1959 jako zaměstnanec Státních lesů pečoval o zhruba 300 včelstev rozmístěných na území Dolní Lomné v pralese Mionší, na Polaně, Kamenitém a Smyrečí. Odchoval nespočet včelích matek a vytvořil nepočítaně oddělků. Ještě na jaře loňského roku s pomocí místních včelařů odchytával včelí roje.

Síly však s úctyhodným věkem ubývají, a proto s ohledem na svou fyzickou kondici se pan Jurzykowski rozhodl ve svých 100 letech aktivní včelaření symbolicky „zakončit“ a svá současná 4 včelstva daroval do péče ZO Dolní Lomná. Pečlivost, pilnost a zodpovědnost, to jsou kréda pana Jurzykowkého a včely k jeho životu samozřejmě i nadále neoddělitelně patří.

Ačkoliv miluje svůj kraj, kde vyrostl i prožil celý dosavadní život, při svém vyprávění vzpomněl i na svou „lásku“, kterou byly Vysoké Tatry, kam jako „lovec beze zbraní“ jezdil dlouhá léta obdivovat a pozorovat místní přírodu. Nelze rovněž ani opomenout jeho celoživotní zálibu v řezbářství, z jehož tvorby je patrná inspirace jak v krajových motivech, tak dobových postavách, ale i včelách. K letošnímu 90. výročí založení ZO Dolní Lomná současně věnoval krásnou památeční dřevořezbu, za kterou jsme mu velmi vděční. Do dalších let tedy opětovně přejeme nejen mnoho radosti a štěstí, ale i vitality a především pevné zdraví!

Za ZO ČSV Dolní Lomná předseda Miroslav Poništ a jednatel Bc. Miroslav Poništ.