Bez včel by to ani v Moravskoslezském kraji nešlo

Přátelé včelaři, funkcionáři a vedoucí kroužků mládeže,

touto cestou Vám zasílám informace o podpoře MSK nám včelařům, kterou se podařilo zajistit. Podmínky a tím i motivace pro nás, abychom této dotace využili jsou opět o něco lepší než v loňském roce. Proto věřím, že tuto nabídku programu na obnovu úlů, a tím i na ozdravení našich včelstev, využijete. Budu se snažit tento program rovněž prosadit i pro příští rok, který by měl být tím třetím, a zároveň posledním, jak jsem Vás na mnohých setkáních informoval. Co se týče podpory VKM, myslím si, že investice do naší mládeže je velice potřebná a jednou se nám vrátí v podobě další včelařské generace. Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte mne e-mailem nebo tel. č. 608734855

Přeji Vám mnoho radosti a pohody.

Poništ Miroslav – předseda KKV ČSV z.s. MSK

 

„Bez včel by to ani v Moravskoslezském kraji nešlo

V první polovině května proběhlo letos již čtvrté jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Na programu byl také bod Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (MSK) obnovou včelích úlů v roce 2017. Prostřednictvím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu kraje na obnovu včelích úlů je v letošním roce snahou MSK podpořit žadatele, kteří mají požádáno o dotace v celkové výši 1,5 mil. Kč. Jedná se jak o registrované včelaře ze všech okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s., v MSK, tak včelaře neregistrované, vždy však pouze ve vztahu ke stanovištím včelstev na území MSK. Dotace budou použity na proplacení nákladů vynaložených na obnovu včelích úlů starších 15 let, které budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti novými nástavkovými úly nebo úly nenástavkovými. Výše dotace na pořízení jednoho nového nástavkového úlu činí 1300 Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, s oddělitelným zasíťovaným dnem, umožňujícím varroamonitoring, a se střechou, případně s rámky, mezistěnami nebo mezerníky. Nejvýše 10 procent dotace pak může být příjemcem použito na související mzdové nebo cestovní náklady, na tisk či kopírování dokumentů, případně na pronájem prostor pro administraci.“

Celý článek Haló novin naleznete zde