Author Archive

Author:
• Sobota, Květen 23rd, 2020

Tímto si dovoluji Vás srdečně pozvat na dětský den se včelaři pořádaný ZO ČSV Dolní Lomná dne 6.6.2020 v Horní Lomné, na němž se spolupodílí rovněž OO ČSV Frýdek-Místek.

  Dětský den se včelaři v Horní Lomné (701,6 KiB, 10 hits)

Na setkání s Vámi i členy našich VKM se velice těšíme.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Čtvrtek, Květen 21st, 2020

Vážení přátelé,

v příloze Vám zasílám dokument ke konání výročních členských schůzí ZO a okresních konferencí OO

  Důležité info ke konání VČS (21,5 KiB, 13 hits)

a také dopis vedení ČSV.

  Dopis vedení ČSV. (470,6 KiB, 9 hits)

S pozdravem

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Neděle, Duben 05th, 2020
Vážené přítelkyně a přátelé, včelaři a včelařky,
blíží se nám svátky jara, Velikonoce, největší křesťanský svátek v roce. Při této příležitosti Vám chci popřát, abyste je strávili v klidu a v pohodě v rodinném kruhu, se svými nejbližšími.
Přestože současná nelehká situace zatím nemá konec v dohlednu, naše včelky už zahájily sezonu a společně s nimi jsme museli začít naplno pracovat i my, včelaři a funkcionáři ZO ČSV a OO ČSV F-M.
Jedním z prvních společných úkolů na jaře je pro nás distribuce léčiv a těm, kterým byl zaznamenán větší počet kleštíka v zimní měli i přeléčení včel. I přes státní nařízení a různá omezení se nám podařilo během jednoho odpoledne přerozdělit a předat objednaná léčiva jednotlivým základním organizacím. Chci poděkovat všem, kteří byli nápomocni při organizaci předávání léčiv, zejména př. Radimu Burdovi a př. Věrce Cholavové za přípravu a zpracování podkladů a dokladů, a také všem ostatním členům předsednictva našeho okresu za odpovědný přístup k tomuto úkolu. Velké poděkování patří Vám všem zástupcům základních organizací za spolupráci a součinnost při předávání léčiv i při jejich úhradách.
Věřím, že tato situace pomine co nejrychleji a že se veškeré dění v našem spolkovém životě dostane co nejdříve do normálního stavu včetně schůzovací činnosti. Čeká nás i zatím odložená okresní konference, kterou, pokud to situace umožní, bychom mohli naplánovat na polovinu června, např. 14. 6. 2020 nebo 21. 6. 2020. Toto je můj osobní odhad, samozřejmě se budeme muset přizpůsobit vývoji situace a termín musí schválit předsednictvo našeho okresu.
Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že společně to všechno zvládneme!
S pozdravem a přáním krásných jarních dnů
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV FM
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Březen 30th, 2020
Dobrý den
Ve čtvrtek 2.4.2020 od 17.00h do 19.00h se bude vydávat léčivo.
Z důvodu momentální situace je budu jednotlivě vydávat na mé adrese Janovice 672. Samozřejmě výdej bude probíhat v ochranných rouškách nebo respirátorech. Pokud by měly vzdálenější organizace zájem o rozvoz objednaných přípravků tak kontaktujte předsedu Miroslava Poništa na tel. 608734855.
Platba bude probíhat převodem. V příloze zasílám faktury. Prosím o urychlenou platbu (viz. splatnost) abychom v co nejkratším termínu zaplatili vysokou fakturu Výzkumnému ústavu Dol. Formidol 81g a MP 10 FUM nepřišel  je ve výrobě a dojde později (červen). ČÁSTKU ORGANIZACÍM, KTERÉ SI JE OBJEDNALY JSME VÁM NEZAÚČTOVALI.

  Faktury po jednotlivých ZO (484,3 KiB, 61 hits)

 
S pozdravem Radim Burda, tel.: 777194373
Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Středa, Březen 18th, 2020

Vážené přítelkyně a přátelé včelaři,

letošní jaro nastoupilo po mírné zimě velmi brzy, včelky si nestihly ani odpočinout a už opět mají spoustu práce. Zimu jsme přečkali a nedá se říci, že beze ztrát. S úhyny včel během podzimu a zimy se setkal téměř každý z nás včelařů. Snad nám to letošní rok vynahradí a naše práce kolem včel přinese očekávaný výsledek – hojnou snůšku.

Nyní v životě nás všech nastalo období, se kterým se nikdo z nás ještě neměl možnost setkat. Současná zdravotní situace nejen v naší republice ovlivňuje dění ve všech sférách a dotýká se, bohužel, i našeho spolkového života. Ve většině základních organizací už proběhly výroční členské schůze, na kterých byli zvoleni noví funkcionáři ZO ČSV, byli zvoleni delegáti na okresní konference ČSV a navrženi kandidáti do okresního výboru ČSV. V několika ZO ČSV našeho okresu už se přátelé včelaři nestihli sejít z důvodu omezení nařízených vládou. S ohledem na tyto skutečnosti jsme zrušili všechny termíny plánovaných zasedání a také plánovaný termín okresní konference. O nových termínech konání těchto akcí Vás budu s předstihem informovat, vše se bude odvíjet od ukončení všech mimořádných omezení.

Věřím, že díky všem vládním opatřením a také zodpovědnému přístupu nás všech bude boj s koronavirem úspěšný a že se vše vrátí co nejdříve do normálního života. Nám všem, nejen včelařům, držím palce, abychom tuto situaci zvládli co nejlépe a hlavně ve zdraví!

 

Předseda OO ČSV Frýdek-Místek

Miroslav Poništ

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Březen 02nd, 2020

Vážení přátelé,

 

na stránkách Moravskoslezského kraje lze již nalézt podmínky dotačního programu na podporu včelařství pro rok 2020, vše potřebné naleznete na odkazu

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-144384/

 

Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

 

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pondělí, Březen 02nd, 2020

Vážení přátelé,

v příloze zasílám prezentace přednášené na semináři pro funkcionáře OO.

  Vedení účetnictví - prezentace (1,2 MiB, 69 hits)

  EU dotace - prezentace (2,1 MiB, 62 hits)

S pozdravem

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Sobota, Únor 01st, 2020

Vážení přátelé,

Určitě se k vám dostalo mnoho různých dopisů, které popisují, co vše se v Českém Svazu Včelařů v minulosti nepovedlo, jaké majetkové kauzy má na svědomí současné i minulé vedení svazu. Ve většině těchto negativně laděných dopisech se říká, jak se to mělo udělat jinak, ale nikdo nenavrhuje konkrétní kroky, jak by měl svaz pokračovat do budoucnosti. Obracím se na vás, protože se nechci připojit k těm kteří pouze kritizují, ale chtěl bych přinést konkrétní vizi, jak Český Svaz Včelařů zreformovat. A k tomu bude potřeba vaší podpory.

Připravil jsem krátký dotazník pomocí kterého bych rád zjistil, jak moc vážně to se změnami myslíte. Dotazník má dvě sekce: obecnou a o konkrétních bodech reformy, prosím o vyplnění obou dvou. Prosím pošlete ho také na Základní organizace ve svých okresech.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcM7XhalDPrjpTyof1MKX8Q8QCshQh4W3qUtsiTbZW2ALvw/viewform?usp=sf_link

předem moc děkuji

Jaromir Tejkl
jednatel Okresní Organizace ČSV Beroun

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Úterý, Leden 21st, 2020
Vážení přátelé,
zde Vám zasílám návrh Stanov k projednání na VČS a OK.

  Návrh stanov (838,5 KiB, 85 hits)

S pozdravem

Linda Hladíková

sekretářka tajemníka



Český svaz včelařů, z. s.

Category: Nezařazené  | Comments off
Author:
• Pátek, Prosinec 27th, 2019

Oběžník ke členským schůzím v ZO

  Oběžník č. 3 / 2019 (427,3 KiB, 130 hits)

 

Oběžník ke konferencím v OO

  Oběžník č. 1 / 2020 (421,9 KiB, 101 hits)

Category: Nezařazené  | Comments off