Aktiv pro okres Frýdek-Místek

Vážení přátelé,

na žádost 1. místopředsedy Miroslava Poništa Vám níže zasílám místo a termín konání okresního aktivu.
S pozdravem Linda Hladíková

sekretářka tajemníka

Český svaz včelařů, z. s.

Křemencova 8

115 24 Praha 1

tel: 222 515 512

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz

Aktiv funkcionářů ZO ČSV F-M se bude konat 26.9.2020 od 15.00 – 18.00 hod v obci Čeladná .
Objednáno je celkem 30 míst.
Hostinec Kněhyně
č.p.237
739 12 Čeladná