Archiv pro den: 1.11.2021

Nové webové stránky

Vážení přátelé včelaři,

předkládáme vám dnes nové webové stránky naší Okresní organizace Frýdek-Místek, které od této chvíle najdete na odpovídající adrese: www.oocsvfm.cz.

Neusurpujeme si ani právo na dokonalost a ani patent na bezchybnost. Našim cílem bylo vytvoření jednoduchých a přehledných stránek, které budou hovořit srozumitelným včelařským jazykem. Takových, které budou nejen aktuálně informovat, ale také vzdělávat a otevírat včelařská témata, která nás obklopují, stejně jako upozorňovat na akce, které se kolem nás konají, a které souvisejí se včelařským rokem a oborem. Věřím, že informace zde nalezené vám budou vždy k užitku, budete se na naše stránky rádi vracet a využívat je nejen pro fungování vašich základních organizací, ale i pro rozšíření svých vlastních znalostí a zkušeností ze včelařské praxe. Budeme rovněž rádi za vaše podněty a náměty, jak po stránce informační, tak i po stránce funkční. Jen takovou interakcí totiž udržíme stránky zajímavé a živé. Velký dík patří přítelkyni Monice Navrátilové, která dokázala s velkým nasazením a v relativně krátkém časovém úseku zhmotnit tuto myšlenku stránek pro včelaře nejen našeho včelařského spolku. Ať jsou tedy pro vás vždy zdrojem přemýšlení o oboru se společenským přesahem, jakým včelařství jednoznačně je.

Rozešlete, prosím, tento email svým členům základních organizací. Rovněž prosíme o kontrolu uvedených údajů a případnou zpětnou vazbu. Osobní telefonní čísla a emaily jednotlivých funkcionářů ZO jsme neuváděli, nemáme vaše souhlasy. Pokud by někdo chtěl kontakty na svou osobu na webu zveřejnit, kontaktujte nás, prosím, na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Budete-li mít nyní i v budoucnu jakýkoli příspěvek ke zveřejnění, pozvánku na vámi konanou akci, případně fotografie z proběhlých akcí s krátkým komentářem, budeme rádi za jejich zaslání.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek – předseda OO ČSV F-M